Προσωπικές - Οικογενειακές

Λεζάντα φωτογραφίας

Με την διευθύντρια του Αμερικανικού Κολλεγίου, Κοραλία Κροκοδείλου

Προσωπικές - Οικογενειακές