Προσωπικές - Οικογενειακές

Λεζάντα φωτογραφίας

Με την τυφλή δασκάλα της από τον Οίκο Τυφλών, Κυριακή Νικολαϊδου

Προσωπικές - Οικογενειακές