Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Παγκόσμια Ημέρα Μητέρας στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αμαρουσσίου Μάιος 2007

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα