Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Αίθουσα Βράβευσης Ελευθερίας Μπερνιδάκη-Άλντους στο Ρέθυμνο, Απρίλιος 2007

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα