Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κυρία Μπερνιδάκη με τον Πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Νίκο Γκαργκάνα, Μάρτιος 2007

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα