Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κυρία Μπερνιδάκη με τον Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, Ιανουάριος 2007

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα