Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Εκδήλωση Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Δεκέμβριος 2006

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα