Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στο Προεδρικό Μέγαρο, Δεκέμβριος 2006

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα