Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κα. Μπερνιδάκη στην οικία του Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Charles Ries μετά συζύγων, Ιούλιος 2006

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα