Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κα. Μπερνιδάκη στον Γύρο της Αθήνας ανάμεσα σε εθελοντές, Ιούνιος 2006

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα