Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κα. Μπερνιδάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Θεόδωρο Μπεχράκη σε εκδήλωση του Δήμου, Ιούνιος 2006

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα