Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

H κα. Μπερνιδάκη με τον σύζυγο της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2006

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα