Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κα. Μπερνιδάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, κ. Χριστόφια σε εκδήλωση για τα 45 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα