Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κα. Μπερνιδάκη με τον Επίτιμο Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Μάρτιος 2006

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα