Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Με τον Πρόεδρο & Διευθυντή του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου κ. Ροσιδη & κ. Λαριγκάκη, Ιανουάριος 2005

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα