Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών, 1997

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα