Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κα Ε.Μπερνιδάκη με την Δήμαρχο Αθηναίων κα Μπακογιάννη στον γύρο της Αθήνας 2005

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα