Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Με τον Πρόεδρο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, John S. Bailey

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα