Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Με τον Πρόεδρο της Βουλής της Κύπρου, Δ. Χριστόφια, Μάρτιος 2005

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα