Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Ομιλία στην Κύπρο, Lions Club, Μάρτιος 2005

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα