Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Συνέδριο για τα άτομα με αναπηρία στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, Μάϊος 2004

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα