Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Με την Πρόεδρο της Βουλής Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα στο Εντευκτήριο, Σεπτέμβριος 2004

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα