Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κα Ε. Μπερνιδάκη στο πάρτυ υποδοχής του Alumni

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα