Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Με τον Ελληνα Πρέσβη στην Κύπρο, Χρ. Παναγόπουλο, Μάρτιος 2005

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα