Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κα Ε. Μπερνιδάκη σε Ομιλία της στην Βουλή, Φεβρουάριος 2005

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα