Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Παγκόσμια Ημέρα Μητέρας - Ομιλία κας. Μπερνιδάκη Μάιος 2007

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα