Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Με την Πρόεδρο της Βουλής Αννα Μπενάκη-Ψαρούδα στην Εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας, 2005

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα