Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κα Ε. Μπερνιδάκη με τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, Απρίλιος 2005

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα