Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Βράβευση από την Ένωση Γυναικών Κρήτης, "Οι Νότιες", Μάρτιoς 2005

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα