Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κα Ε. Μπερνιδάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Παπούλια

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα