Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κα Ε Μπερνιδάκη στην παρουσίαση του προγράμματος πλοήγησης για άτομα πε προβλήματα όρασης, Smarteyes

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα