Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κα Ε. Μπερνιδάκη μετά την παρυσίαση του προγράμματος πλοήγησης για άτομα πε προβλήματα όρασης, Smarteyes

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα