Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Ομιλία της κα Ε. Μπερνιδάκη στην εκδήλωση του Συλλόγου Κωφών Ρεθύμνης, το Αρκάδι Οκτώβριος 2004

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα