Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Επέτειος Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ 2005. Στρατιωτικός ακόλουθος κ Hendricks κα Ε.Μπερνιδάκη, Υπουργός Εξωτερικών Π.Μολυβιάτης, Γ.Γ. ΝΔ κ. Ευ. Μεϊμαράκης

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα