Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κα Ε.Μπερνιδάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα