Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κα Ε. Μπερνιδάκη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα