Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κα Ε. Μπερνιδάκη με τον Ομοσπονδιακό Δικαστή των Η.Π.Α. D. Tatel, Ιανουάριος 2005

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα