Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα

Λεζάντα φωτογραφίας

Η κα Ελ. Μπερνιδάκη με την οικογένεια της, τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, την Όλγα Κεφαλογιάννη και τον κο Τσαχάκη, Απρίλιος 2007

Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα