Ελευθερία Μπερνιδάκη-ΆλντουςΕπικοινωνία

Μπερνιδάκη-Άλντους » Επικοινωνία
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή 15342
Τηλ. επικοινωνίας: 210 6009800 εσωτ. 1384
E-mail: e.bernidaki-aldous@parliament.gr, ebernidaki@acg.edu

Αποστολή σελίδας