Ελευθερία Μπερνιδάκη-ΆλντουςΑναπηρία και Βουλή των Ελλήνων

Μπερνιδάκη-Άλντους » Αναπηρία και Βουλή των Ελλήνων

Διακομματική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα Άτομα με Αναπηρία


Έκθεση της Διακομματικής Επιτροπής 2006, Περίοδος ΙΑ'- Σύνοδος Α' - Aρχείο PDF: 866 Kb

Θέσεις της κα Ελ. Μπερνιδάκη-Άλντους, Προέδρου "Διακομματικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα Άτομα με Αναπηρίες" στη Διεθνής Διημερίδα με θέμα "Άτομα με αναπηρία και ΜΜΕ", 19-20 Ιουνίου 2006 - Aρχείο PDF: 332 Kb

Θέσεις της κα Ελ. Μπερνιδάκη-Άλντους, Προέδρου "Διακομματικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα Άτομα με Αναπηρίες" στο 2o Διεθνές Συνέδριο "Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ" 18-19 Ιουνίου 2007 - Aρχείο PDF: 256 Kbαρχή

Αποστολή σελίδας