Ελευθερία Μπερνιδάκη-ΆλντουςΣυντονισμός δράσεων και πολιτικών, σχετικά με την αναπηρία

Μπερνιδάκη-Άλντους » Αναπηρία και Βουλή των Ελλήνων » Πρακτικά Επιτροπής για την Αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία- Περίοδος ΙΑ'- Σύνοδος Α' και Περίοδος ΙΑ'- Σύνοδος Β'

Πίσω στο Πρακτικά Επιτροπής για την Αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία- Περίοδος ΙΑ'- Σύνοδος Α' και Περίοδος ΙΑ'- Σύνοδος Β'ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ' - ΣΥΝΟΔΟΣ B'
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

5 Απριλίου 2006

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
(Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα σήμερα 5 Απριλίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄ π.μ., συνεδρίασε στην Αίθουσα 151 του Μεγάρου της Βουλής, η Ειδική Διακομματική Επιτροπή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία, υπό την προεδρία της Προέδρου αυτής, κυρίας Ελευθερίας Μπερνιδάκη – Άλντους, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συντονισμός δράσεων και πολιτικών, σχετικά με την αναπηρία.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ – ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα όπως γνωρίζεται η Επιτροπή μας θα ασχοληθεί με το κεφάλαιο συντονισμός δράσεων και πολιτικών, σχετικά με την αναπηρία. Αυτό σε συνέχεια των εισηγήσεων των μελών της Επιτροπής, όσον αφορά την προετοιμασία της τελικής μας Έκθεσης. Οι εισηγήσεις θα ενσωματωθούν στη έκθεση. Στην επόμενη συνεδρίαση θα παρουσιάσω τις προτάσεις μας, που απορρέουν από τη δουλειά των δύο χρόνων της Επιτροπής μας.

Σήμερα Εισηγητές είναι ο συνάδελφος κ. Αντωνακόπουλος και εγώ.

Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντάρας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ:
Κυρία Πρόεδρε, σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Κάναμε κάποια πρόταση σαν Επιτροπή;

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ – ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Κωνσταντάρα, να επανέλθετε με το ερώτημα αργότερα, διότι τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε με την Εισήγηση του κ. Αντωνακόπουλου.

Το λόγο έχει ο κ. Αντωνακόπουλος.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Εισηγητής της Μειοψηφίας): Κυρία Πρόεδρε, η Εισήγηση στο πεδίο του συντονισμού δράσεων και πολιτικών σχετικά με την αναπηρία διαμορφώθηκε κατά κύριο λόγο από εσάς και εμένα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυρία Μπερνιδάκη θα πει το πιο ουσιαστικό μέρος που έχει να κάνει με τις προτάσεις, όπως αυτές μπορούν να αποτυπωθούν σε επίπεδο Συντάγματος, Νόμων, Διαταγμάτων, Εγκυκλίων κ.λπ.. Είναι πολύ επίκαιρο αυτό που είπε ο κ. Κωνσταντάρας και πρέπει να αξιοποιηθεί, αν και θεωρείται ότι σε Συνταγματική Βάση υπάρχει μια επάρκεια. Βεβαίως, κάθε πρόταση για βελτίωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου είναι καλή.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κάνω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις στο πεδίο του συντονισμού δράσεων. Η διασφάλιση της ισονομίας, της ισοπολιτείας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στα πλαίσια του Κράτους Δικαίου και του Κράτους Πρόνοιας, εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα του θεσμικού πλαισίου, αλλά κυρίως από τη συντονισμένη εφαρμογή του.

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της προσβασιμότητας, της υγείας και της πρόνοιας έχουν γίνει σημαντικά βήματα, που έχουν επηρεάσει θετικά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ατόμων με Αναπηρία. Απομένουν όμως αρκετά για να αρθούν τα εμπόδια και οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με αναπηρία στην προσπάθεια ισότιμης συμμετοχής τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Θεσμικό πλαίσιο, χρηματοδοτήσεις, ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ευαίσθητοι κοινωνικοί εταίροι αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση επιτυχούς πολιτικής για τα ΑΜΕΑ. Ο συντονισμός είναι κοινός παρονομαστής στους προαναφερόμενους αριθμητές, καθώς έχει αναντικατάστατο ρόλο στο συνολικό σχεδιασμό για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία.

Ο συντονισμός και η στενή συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων με τα αναπηρικά θέματα. Κυβέρνησης, κοινωνικών εταίρων, ιδιωτικού τομέα, καθώς και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, είναι ένα μεγάλο προαπαιτούμενο στον αγώνα κατά της άρσης των υφιστάμενων αρνητικών διακρίσεων.

Σε θεσμικό επίπεδο, σύμφωνα με τον κανόνα 17 των Πρότυπων Κανόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτομα με Αναπηρίες, κάθε κράτος είναι υπεύθυνο για την ίδρυση και ενίσχυση εθνικών συντονιστικών επιτροπών ή συναφών οργάνων που θα λειτουργούν ως εθνικά σημεία αναφοράς για τα ζητήματα της αναπηρίας. Μια τέτοια εθνική συντονιστική επιτροπή πρέπει να είναι μόνιμη και η λειτουργία της να βασίζεται στην απαραίτητη νομική και διοικητική βάση.

Ο Έλληνας νομοθέτης, με τον νόμο 2430/1996, αναγνώρισε την ιδιαίτερη αξία των «Πρότυπων Κανόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες», υπογραμμίζοντας με αυτό τον τρόπο την ισχυρή βούληση της πολιτείας να αναλάβει περαιτέρω δράσεις για την εξίσωση των ευκαιριών των ΑΜΕΑ.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)

Πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει στο τέλος μία πρόταση να χρησιμοποιείται η ορολογία «άτομα με αναπηρία» σε όλο το θεσμικό κανονιστικό πλαίσιο, γιατί ήδη σας ανέφερα τον τίτλο «πρότυποι κανόνες για εξίσου ίσων ευκαιριών για άτομα με ειδικές ανάγκες». Έχει απομείνει αυτό το λογότυπο και προτείνουμε να αλλάξουν όλα αυτά τα λογότυπα.

Η πολιτική αυτή βούληση αποτυπώνεται πλέον και στο Σύνταγμα, μετά την τελευταία αναθεώρηση του οποίου η ελληνική πολιτεία ανέλαβε τη συνταγματική υποχρέωση, (άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος) για συντονισμένη, συνεχή και συνεπή παρέμβαση στην προσπάθεια άρσης των διακρίσεων που υφίστανται οι πολίτες με αναπηρία.

Στο πλαίσιο της Ε.Ε., παρατηρείται ότι σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη διαθέτουν Συντονιστικούς Φορείς με αποστολή τη διαμόρφωση και τον συντονισμό των δράσεων και των πολιτικών που απευθύνονται στους πολίτες με αναπηρία. Ενδεικτικά:
  • Στη Γαλλία το Centre Technique National d’ Etudes.
  • Στη Μεγάλη Βρετανία η Disability Rights Commission.
  • Στην Ιταλία το National Council on Disability.
  • Στην Ισπανία το Centro Estatal de Autonomia Personal.
  • Στην Πορτογαλία η Secretariado Nacional para a Reabilitaca.
  • Στη Δανία το Danish Disability Council.
  • Στη Σουηδία το Swedish Handicap Institute.
  • Στην Ολλανδία το Dutch Disability Council.
  • Στην Ιρλανδία το Irish National Disability Authority.


Στη χώρα μας, επιχειρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλιών σε κυβερνητικό επίπεδο, να επιτευχθεί ο συντονισμός των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων με τα αναπηρικά θέματα.

Το 1990 συστήθηκε Επιτροπή από Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες. (ΦΕΚ 109/23-8-90 τ.Α).

Επίσης, το 1998 συστήθηκε Διυπουργική Επιτροπή σε επίπεδο υφυπουργών για τα άτομα με αναπηρίες. Σκοπό είχε τη χάραξη πολιτικής και το συντονισμό της εφαρμογής μέτρων για την προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και την παροχή σε αυτά διοικητικών διευκολύνσεων.

Δυστυχώς, οι προαναφερόμενες προσπάθειες δεν αποτέλεσαν προϊόν ενός συνολικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία, με συνέπεια να μην αποφέρουν στην πράξη ουσιαστικά αποτελέσματα.

Σήμερα, διαπιστώνεται ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία, διαχέεται σε περισσότερα των 6 Υπουργείων, δηλαδή, σε Υπουργούς, Υφυπουργούς, Συμβούλους κ.λ.π. με αλληλεπικαλυπτόμενες πολλές φορές αρμοδιότητες. Αποτέλεσμα αυτής της δυσάρεστης πραγματικότητας είναι αφενός ο κίνδυνος δημιουργίας προβλημάτων συντονισμού κυβερνητικών δράσεων, αφετέρου δε ο κίνδυνος δημιουργίας προβλημάτων στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης τους.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ – ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ κύριε Αντωνακόπουλε. Είναι πράγματι πολύ σημαντική η διακομματική συνεργασία γιατί τα προβλήματα αφορούν όλους ανεξάρτητα κομματικής, κοινωνικής και επαγγελματικής προέλευσης. Ευχαριστώ για τη φιλοφρόνηση, αλλά αυτό το δύσκολο κομμάτι δε θα ήταν ικανοποιητικό χωρίς τη δική σας ουσιαστική βοήθεια.

Η πολιτεία οφείλει να προωθεί πολιτικές που θα ενσωματώνουν τη διάσταση της αναπηρίας στον πυρήνα του σχεδιασμού τους, σε όλους τους τομείς. Σε αυτή την προσπάθεια απαιτείται σχεδιασμός πολιτικών και συντονισμός των σχετικών δράσεων, που θα διασφαλίζει ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με την αναπηρία θα λαμβάνονται υπόψη σε όλους τους τομείς δραστηριότητας των Υπουργείων, των Περιφερειών της χώρας, της Νομαρχιακής και Δημοτικής αυτοδιοίκησης.

Αυτό μας φέρνει στο Τμήμα Β΄ που το έχουμε ονομάσει στην Εισήγηση «συμπεράσματα» και είναι στην ουσία προτάσεις οι οποίες είναι το απόσταγμα των θεμάτων και ζητημάτων που παρατηρήσαμε όλοι στη διάρκεια των δύο ετών λειτουργίας της Επιτροπής.

1. Σύσταση Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής στη Βουλή για τα Αναπηρικά Θέματα
Αυτό θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική πρόταση από όσες θα μπορούσαμε να υποβάλουμε με την Έκθεση μας . όλοι έχετε εκφράσει παρόμοιες απόψεις, διότι εάν λήξουν τα προβλήματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία, τότε θα λήξει και η ανάγκη μιας Επιτροπής στη Βουλή των Ελλήνων, η οποία θα παρακολουθεί αυτά τα θέματα και θα βοηθά για την επίλυση των προβλημάτων.

Στη Βουλή των Ελλήνων δεν λειτουργεί Μόνιμη Επιτροπή με αντικείμενο τα προβλήματα των πολιτών με αναπηρία, με αποτέλεσμα η διάσταση της αναπηρίας να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών εργασιών.

(Συνέχεια ομιλίας κυρίας Ελευθερίας Μπερνιδάκη – Άλντους, Προέδρου της Επιτροπής)

Για την παρουσία Μόνιμης Επιτροπής στη Βουλή για τα αναπηρικά θέματα, κρίνεται απαραίτητη στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τα θέματα της αναπηρίας, αλλά και στην εναρμόνιση της με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις.

Δεύτερον, προτείνεται η σύσταση Γενικής Γραμματείας Ισότητας για τα άτομα με αναπηρία. Είναι αναγκαία η σύσταση ενός αξιόπιστου κεντρικού φορέα, που θα στηρίζει, ως επιστημονικός σύμβουλος σε θέματα ατόμων με αναπηρία, την πολιτεία, ενώ θα συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην παρακολούθηση των δράσεων και των μέτρων στην προσπάθεια κατοχύρωσης ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε όλα τα αγαθά της κοινωνίας, της οικονομίας, του πολιτισμού, της ζωής. Η λέξη πρόσβαση έχει τη σημαντική προτεραιότητα, γιατί έχουμε συνηθίσει να αναφερόμαστε στην πρόσβαση στο δομημένο περιβάλλον, αλλά είχαμε ορίσει από την αρχή την ανάγκη της παραδοχής, διότι η πρόσβαση στη ζωή, τα εμπεριέχει όλα.

Η λειτουργία ενός τέτοιου φορέα, όπως της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά και στην ορθολογική χάραξη πολιτικών άρσης των υφιστάμενων αρνητικών διακρίσεων κατά των πολιτών με αναπηρία. Η σύσταση λοιπόν της Γενικής Γραμματείας μπορεί να λειτουργήσει στο πρότυπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των δύο φύλων, που λειτουργεί στο ΥΠΕΣΔΑ.

Τρίτον, προτείνεται η άμεση λειτουργία του εθνικού παρατηρητηρίου ατόμων με αναπηρίες. Η λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητήριου Ατόμων με Αναπηρίες, που ιδρύθηκε με τον ν.3106/2003 μπορεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς στις σχέσεις κράτους και πολίτη με αναπηρία. Ο συγκεκριμένος φορέας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στο συντονισμό των εμπλεκομένων με τα αναπηρικά θέματα φορέων του δημοσίου, καθώς και στον έλεγχο εφαρμογής των σχετικών μέτρων και δράσεων, με στόχο τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία.

Τέταρτον, προτείνεται η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, που αφορά τα άτομα με αναπηρία. Η κωδικοποίηση των κείμενων διατάξεων, που αφορούν στην απόκτηση της ιδιότητας του αναπήρου και τα συνακόλουθα πλεονεκτήματα που συνδέονται με αυτήν κρίνεται απαραίτητη. Είναι οξύμωρο να μιλάμε για πλεονεκτήματα που συνδέονται με την απόκτηση του τίτλου της αναπηρίας. Το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των ατόμων με αναπηρίες, είναι ευρύτατο και ιδιαίτερα πολύπλοκο, καθώς περιλαμβάνει διατάξεις διάσπαρτες σε νομοθετήματα που είναι ποικίλου ενδιαφέροντος και περιεχομένου, σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν πολλές φορές, πόσο μάλλον να συνερμηνευτούν με άλλες διατάξεις, νόμους και κανονισμούς.

Το υφιστάμενο πλαίσιο καθίσταται δυσλειτουργικό για τη διοίκηση και οι ίδιοι οι πολίτες με αναπηρία αντιμετωπίζουν έλλειμμα πληροφόρησης ως προς τα δικαιώματα τους.

Πέμπτον, προτείνεται η υιοθέτηση του όρου «άτομα με αναπηρία» στο σύνολο της νομοθεσίας. Δηλαδή, προτείνεται η υιοθέτηση του όρου στο σύνολο των υφιστάμενων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σύμφωνα και με τη διατύπωση του άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος, σε αντικατάσταση των εσφαλμένων και απαρχαιωμένων όρων, όπως άτομο με ειδικές ανάγκες ή όπως ανίκανος για κάθε εργασία. Αυτή τη στιγμή εμφανίζονται σε πλήθος νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

Στο πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο για την ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις, έχει πράγματι αντικατασταθεί ο όρος ανίκανος για κάθε εργασία με τον όρο ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας. Αυτό εξαλείφει μια προσβλητική ορολογία και τοποθέτηση- νοοτροπία που πηγάζει από νομοθεσία του 1940 και ελπίζω αυτή η πολιτική του θάρρους των νομικών ότι θα είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα, χωρίς χρήματα.

Αυτή είναι η επίσημη παρουσίαση του θέματος συντονισμός δράσεων και πολιτικών, που ετοιμάσαμε με τον κύριο Αντωνακόπουλο.

Το λόγο έχει ο κ. Τσαντούλας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ: Συμφωνώ με όσα ειπώθηκαν. Σημειώνω την ίδρυση του παρατηρητηρίου, που είναι επανίδρυση και τη σύνθεση του, που είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Η ευχή μας είναι να λειτουργήσει σύντομα και σωστά.

Σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος Βαρδακαστάνης ότι υπάρχει ένα νέο τοπίο αναπηρίας στη χώρα μας, αρχίζει να γίνεται φανερό σε όλους μας. Τον όρο για το ποσοστό αναπηρίας που χρησιμοποιείται στο ίδιο νομοσχέδιο, τον θεωρώ σημαντική πρόοδο στον τρόπο που θα αναφερόμαστε στους αναπήρους.

Η ίδρυση της Μόνιμης Επιτροπής για τα αναπηρικά θέματα, νομίζω ότι η λειτουργία της δικής μας Επιτροπής έχει αποδείξει ότι είναι απαραίτητη. Τα προβλήματα είναι συνεχή.

(Συνέχεια ομιλίας κ. Δημητρίου Τσαντούλα)

Δεν ξέρω πώς η Γενική Γραμματεία Ισότητας θα μπορούσε να ενσωματωθεί ή να είναι σε άμεση επαφή με την Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατά τα άλλα, συμφωνών ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που θα πρέπει να κάνουμε σοβαρές προτάσεις, ώστε πολλά θέματα που μας απασχολούν να ρυθμιστούν και νομοθετικά. Η κωδικοποίηση, επίσης, των όσων ισχύουν θα είναι ένας χρήσιμος οδηγός για όσους θέλουν να δουν από κοντά όλα αυτά τα θέματα και να βοηθήσουν. Ευχαριστώ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ – ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαντούλα. Καταρχήν, να διευκρινίσω ότι η Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ειδική Επιτροπή της Βουλής, και δεν μπορεί θεωρητικά να ασχοληθεί με οποιοδήποτε θέμα ισότητας, αλλά και δεν είναι Επιτροπή που έχει σχέση με νομοθεσία. Είναι σαν και τη δική μας, συμβουλευτική, και ξέρω, εφόσον είμαι μέλος και σε αυτήν την Επιτροπή, όπως και εσείς, ότι δεν ασχολείται με θέματα αναπηρίας, έχει τόσα άλλα θέματα να ασχοληθεί. Βεβαίως, εν δυνάμει θα μπορούσε, αλλά δεν αντικαθιστά την Επιτροπή Αναπηρίας. Όσο για την πρόταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας για θέματα αναπηρίας, αυτό δεν αφορά τη Βουλή, αφορά την Εκτελεστική Εξουσία, δηλαδή την Κυβέρνηση. Όπως, δηλαδή, η Γενική Γραμματεία Ισότητας για τα θέματα ισότητας των φίλων, που έχει ιδρυθεί εδώ και δεκαετίες και έχει αποδώσει αποτελέσματα και στη νομοθεσία αλλά και στην πράξη, έτσι χρειάζεται, νομίζω, και φαντάζομαι δε θα υπάρξει διαφωνία για την ανάγκη αυτού του οργάνου, να δοθεί κατάλληλη έμφαση στα θέματα τα αναπηρικά. Γιατί όποιος έχει το χρόνο να ερευνήσει, θα δει ότι στα θέματα που απασχολούν τους αναπήρους, όχι μόνο η επίλυση τους διαχέεται σε πολλά, όπως είπαμε, Υπουργεία, Γραμματείες, Διευθύνσεις κ.λπ. κ.λπ., αλλά σε πολλές υπηρεσίες είναι ανακατεμένα, θα έλεγα, με τη μέριμνα μειονοτήτων, που έχουν βάση την εθνότητα, την προέλευση από άλλες χώρες, τη μετανάστευση. Δεν μπορεί πραγματικά να δοθεί η κατάλληλη έμφαση σε αυτά τα θέματα, αν δεν μπορέσει να δοθεί η κατάλληλη σηματοδότηση επικέντρωσης αυτών των προβλημάτων.

Δε θα ήθελα να πάρω περισσότερη ώρα από το χρόνο των λοιπών συναδέλφων. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Άλλωστε, η επόμενή μας συνεδρίαση θα επικεντρωθεί στις προτάσεις και έτσι θα έχετε όλοι την ευκαιρία και να τα σκεφτείτε και σαφώς να συνεχίσουμε. Κύριε Κωνσταντάρα, έχετε το λόγο και μια που θέσατε πριν το θέμα πρότασης από την Επιτροπή μας, αν έχουμε ετοιμάσει κάποια πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, δεν μπορούσα εκείνη την ώρα να ασχοληθούμε με το θέμα, γιατί έπρεπε να φύγει ο κ. Αντωνακόπουλος που ήταν Εισηγητής, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω: έχετε εσείς κάποια πρόταση, που θέλετε να υποβάλετε τώρα στην Επιτροπή γραπτώς για να την κοιτάξουμε αμέσως και να την μελετήσουμε;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ:
Έκανα την υπόμνηση, κυρία Πρόεδρε, επειδή σήμερα στο δικό μας κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω τι γίνεται με τα άλλα κόμματα, λήγει μία προθεσμία που μας έδωσαν, ώστε να υποβάλλουμε μεμονωμένα έστω προτάσεις για να συζητηθούν, ενόψει της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έκανα απλώς την υπόμνηση ότι σήμερα λήγει η προθεσμία. Και, βεβαίως, για σημαντικά θέματα, όπως λόγου χάριν το αναπηρικό κίνημα, ή προτάσεις σημαντικές, που ξεφεύγουν από την ατομικότητα, φαντάζομαι ότι θα μπορέσουν να γίνουν δεκτές για συζήτηση και αργότερα.

(Συνέχεια ομιλίας κ. Δημήτριου Κωνσταντάρα)

Δεν θέλω να πάρω προσωπική πρωτοβουλία και να κάνω πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση για θέματα αναπήρων, γιατί πιστεύω ότι εάν καταλήξουμε κάπου, θα πρέπει να υποβληθεί, ίσως, η ίδια πρόταση από τρεις έως τέσσερις βουλευτές, τουλάχιστον στο δικό μας κόμμα και αν μάλιστα η ίδια πρόταση υποβληθεί και από άλλα κόμματα, θα ήταν ότι το καλύτερο. Φαντάζομαι πιο αρμόδια για να διατυπώσει αυτή την πρόταση, θα ήσασταν εσείς και εγώ από τη δική μου πλευρά και άλλοι συνάδελφοι δεχόμαστε να συνυπογράψουμε και να ενισχύσουμε την πρόταση για ένα κομμάτι συνταγματικής αναθεώρησης, κάτι το οποίο, ίσως, δεν το εξετάσαμε σε αυτή την Επιτροπή και καλό θα ήταν να το σκεφτούμε. Βέβαια, τελειώνει σήμερα η προθεσμία. Δεν γνωρίζω αν κάποιος από εμάς τους Βουλευτές της Ν.Δ. έχει υποβάλει κάποια πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το δείτε καλύτερα εσείς.

Το καλύτερο που μπορεί να συμβεί, είναι να έχουμε συγκεκριμένες θέσεις, απόψεις και προτάσεις. Για παράδειγμα, αυτό περί της αντικατάστασης των όρων που χρησιμοποιούνται για τους αναπήρους σε διατάγματα, σε διατάξεις και σε νόμους είναι εύκολο να γίνει και αυτονόητο, αλλά τόσα χρόνια δεν το έχουμε κάνει ως Επιτροπή, η οποία αν γίνει μόνιμη μπορούμε να βοηθήσουμε.

Θα ήθελα να αναφερθώ μόνο στο θέμα της ενδεχόμενης κατάργησης κάποιων Επιτροπών, τις οποίες εγώ θεωρώ «ανόητες», που εξετάζουν και επανεξετάζουν το κατά πόσο ένας με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 70%, 80% και 90% ξαφνικά έγινε καλά και πρέπει να περάσει ξανά από Επιτροπή. Αυτό είναι ιδιαιτέρως ενοχλητικό και άχρηστο για ανθρώπους, οι οποίοι έχουν υψηλά ποσοστά αναπηρίας.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ – ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ κ. Κωνσταντάρα. Σχετικά με την συνταγματική αναθεώρηση μέχρι σήμερα, δεν έχω ακούσει κάποιο συνάδελφο από την Επιτροπή να προτείνει κάτι για να συζητήσουμε. Εγώ προσωπικά ήμουν αρκετά απασχολημένη, ετοιμάζοντας τις προτάσεις που έχουμε κάνει, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο που υφίστανται, έκρινα ότι τουλάχιστον το Σύνταγμα μας καλύπτει, διότι το άρθρο,21 παρ. 6 κατοχυρώνει πλήρως το δικαίωμα των αναπήρων και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Επομένως, από εδώ και πέρα είναι αναγκαίο να θεσμοθετηθούν περαιτέρω ορισμένα πράγματα και προπάντος να εφαρμοστούν οι υφιστάμενοι νόμοι και ακόμα περισσότερο να γίνει ο απαραίτητος συντονισμός, για να μπορέσει να υπάρξει και ο δέον έλεγχος ως προς το σε ποιο βαθμό οι υφιστάμενοι νόμοι και αυτοί που θα θεσμοθετηθούν στο μέλλον, όντως εφαρμόζονται και δεν αλληλοσυγκρούονται.

Θέλω να τονίσω διαδικαστικά ότι όταν θα παραλάβετε το απόσταγμα των προτάσεων μας με την επόμενη πρόσκληση, θα έρθετε εδώ για να τις ψηφίσουμε ή να τις καταψηφίσει κάποιος αλλά αιτιολογημένα. Αν κάποιος έχει σκοπό να υποβάλει μια πρόταση, θα πρέπει να τη στείλει έγκαιρα ως έγγραφη πρόταση στην Γραμματεία της Επιτροπής και ένα αντίγραφο σε μένα και να διανεμηθεί στους συναδέλφους, ώστε στην επόμενη συνεδρίαση να τη συζητήσουμε.

Το λόγο έχει η κυρία Καρυδη.

ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΥΔΗ: Ήθελα να πω ότι γίνεται φανερό από όλες τις Εισηγήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα ότι δεν είναι το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα ΑΜΕΑ εκείνο που πραγματικά υπολείπεται, όσο ο συντονισμός των δράσεων και των νόμων που αφορούν τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Η Εισήγηση που ακούσαμε σήμερα προσεγγίζει το θέμα με το πιο συγκροτημένο και άρτιο τρόπο.

Οι προτάσεις που εισηγηθήκατε εσείς, κυρία Μπερνιδάκη και ο κ. Αντωνακόπουλος, είναι ενδιαφέρουσες, καίριες και αν γίνουν αποδεκτές μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στην επίλυση των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία. Η θεσμοθέτηση Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής με αντικείμενο τα προβλήματα των πολιτών με αναπηρία θα είναι μια έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος της Βουλής για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, αλλά και ένα εργαλείο απαραίτητο για τον εκσυγχρονισμό και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Θεωρώ ότι αυτή η κωδικοποίηση είναι το κλειδί, γιατί πολλά από τα προσφερόμενα ή θεσμοθετημένα δικαιώματα στους ανθρώπους με αναπηρία τα αγνοούν ακόμα και οι ενδιαφερόμενοι. Ήθελα να προσθέσω στις προτάσεις σας, ότι θα μπορούσε ενδεχομένως αυτή η κωδικοποίηση όταν γίνει, να καταλήξει σε μια δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο. Δηλαδή, να υπάρχει μια παρουσίαση και στο internet, όπου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν για να δουν τι τους προσφέρεται για τη συγκεκριμένη αναπηρία που έχουν.

Συμφωνώ μαζί σας κυρία Μπερνιδάκη ότι το Σύνταγμα δεν υπολείπεται σε κάτι. Δεν είναι οι νόμοι που μας λείπουν, όσο αφενός η γνώση των νόμων και αφετέρου η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από τα προβλήματα αυτά και επανέρχομαι στο θέμα της ευαισθητοποίησης που έχει να κάνει και με το συντονισμό των δράσεων.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ - ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε την κυρία Καρύδη και όχι έλασσον για τα καλά της λόγια, όχι μόνο γιατί η δουλειά αυτή είναι δύσκολη ώστε να αναδειχθεί το πρόβλημα με ένα συγκροτημένο τρόπο, αλλά γιατί υπάρχουν και οι προσλαμβάνουσες σε άτομα που μπορούν να εκτιμήσουν και τον κόπο που χρειάζεται για να παραχθεί ένα υποτυπώδες έργο προς ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής μας.

(Συνέχεια ομιλίας κυρίας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ - ΑΛΝΤΟΥΣ, Προέδρου της Επιτροπής)

Θα παρακαλούσα, λοιπόν, ιδιαίτερη προσεκτική διατύπωση εγγράφως για όποια πρόταση κάποιος θέλει να προσθέσει, πριν από την επόμενη συνεδρίαση που θα τεθεί για έγκριση του συνόλου της έκθεσης μας, που είναι οι προτάσεις που απορρέουν από τη δουλειά μας.

Ο κ. Μελάς έχει το λόγο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ και επικροτώ την εισήγηση σας, η οποία αναφέρεται στο συντονισμό των δράσεων και των πολιτικών που πρέπει να έχουμε για τα άτομα με αναπηρία. Έχουμε αναφέρει και τις άλλες εισηγήσεις που μιλάνε για την προσβασιμότητα, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία και την πρόνοια. Όλα αυτά, όμως, για να επιτευχθούν και να υπάρχει ένα ουσιαστικό και αποδοτικό αποτέλεσμα για τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να υπάρξει ένας συντονισμός δράσεων. Εσείς, αποτυπώσατε με τον καλύτερο τρόπο στο κείμενο αυτό το τι πρέπει να γίνει.

Θα σταθώ, ιδιαίτερα, σε δύο σημεία: πρώτον, για την Ειδική Επιτροπή της Βουλής, που αναφέρατε στις προτάσεις σας. Αυτή η Επιτροπή πρέπει να λειτουργήσει, να κάνει συνεχώς νέες προτάσεις και να πιέζει ούτως ώστε να λύνονται σιγά - σιγά τα προβλήματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία. Δεύτερον, είναι η κωδικοποίηση των νόμων, για την οποία συμφωνώ. Πράγματι, πρέπει να γίνει. Μάλιστα, προ ημερών στην Επιτροπή για την καταπολέμηση του προβλήματος των ναρκωτικών, είχαμε ένα νέο νόμο ο οποίος δεν είχε καινούργια νομοθετήματα αλλά αναφερόταν στην κωδικοποίηση των νόμων που αφορούν στα ναρκωτικά. Είναι αλήθεια, ότι όταν υπάρχει μια πανσπερμία νόμων, είναι λογικό όσοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά να ψάχνουν να βρουν τον κάθε νόμο που τους ενδιαφέρει.

Συνεπώς, πιστεύω ότι οι ειδικοί πρέπει να κωδικοποιήσουν τους νόμους που αφορούν στην αναπηρία και από κει και πέρα να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και προτάσεις ούτως ώστε ο οποιοσδήποτε να μπορεί να κάνει καλύτερο χειρισμό των νόμων αυτών και να προσφέρουμε ό,τι το καλύτερο στα άτομα με αναπηρία

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ - ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Μελά, βλέπω ότι συμφωνείτε ιδιαίτερα με αυτά τα δύο σημεία και ότι δε διαφωνείτε με κάποιο από τα άλλα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκα στα άλλα δεν έπεται ότι διαφωνώ. Συμφωνώ με αυτά και νομίζω ότι τις προτάσεις που θα κάνουμε όλοι δεν πρέπει να τις δούμε από πολιτική σκοπιά ώστε να διαφωνήσουμε. Όσοι μετέχουμε σε αυτή την Επιτροπή έχουμε ως στόχο να κάνουμε τις καλύτερες προτάσεις για τα άτομα με αναπηρία. Άλλο να βελτιωθεί μια πρόταση και άλλο να μην τη δεχόμαστε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ - ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριοι συνάδελφοι, θα σας ευχαριστήσω για τη σοβαρότητα και την προσοχή με την οποία περιβάλλετε τη δουλειά μας που βρίσκεται στην τελική ευθεία. Οι συνεδριάσεις μας θα συνεχιστούν μέχρι της τελικής ολοκλήρωσης ακόμα και της εκτύπωσης της έκθεσης. Σας ευχαριστώ.

Στο σημείο αυτό γίνεται η γ' ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες είναι οι βουλευτές κ.κ.

Τέλος και περί ώρα 10.55' λύθηκε η συνεδρίαση.

αρχή

Αποστολή σελίδας