Ελευθερία Μπερνιδάκη-ΆλντουςΧαιρετισμός Μπερνιδάκη 2007 - Ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους - Εναρκτήριο Συνέδριο

Μπερνιδάκη-Άλντους » Δελτία Τύπου

Πίσω στο Δελτία ΤύπουΤην λήψη συγκεκριμένων δράσεων για την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία ζήτησε η Βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ. Ελευθερία Μπερνιδάκη στο εναρκτήριο συνέδριο «2007: Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για όλους». Το συνέδριο διοργανώνεται 16-17 Απριλίου στην Αθήνα από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Η κα. Μπερνιδάκη, Πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τα αναπηρικά θέματα και μέλος της Επιτροπής Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, πρότεινε την άμεση υλοποίηση δράσεων θεσμικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία:
  • Τη σύσταση μόνιμης επιτροπής στη Βουλή για τα αναπηρικά θέματα,
  • Τη θέσπιση Γενικής Γραμματείας Ισότητας για Θέματα Αναπηρίας,
  • Τη θέσπιση Γενικής Γραμματείας Ειδικής Αγωγής,
  • Την κωδικοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας που αφορά τα δικαιώματα των πολιτών με αναπηρία,
  • Τη σύνδεση της χρηματοδότησης κάθε δημόσιου έργου με προκαθορισμένες αρχές προσβασιμότητας, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμο και λειτουργικό για όλους τους πολίτες,
  • Τον εκσυγχρονισμό του νόμου 2643/98, που αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας απλούστερων και ταχύτερων διαδικασιών πρόσληψης τους,
  • Την άμεση λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Αναπηρία.


Επίσης, η κα Μπερνιδάκη στον χαιρετισμό της υπογράμμισε την υποχρέωση της πολιτείας να προωθεί πολιτικές σε όλους τους τομείς, που θα ενσωματώνουν την διάσταση της αναπηρίας στον πυρήνα του σχεδιασμού τους: «Η Πολιτεία οφείλει να προωθήσει συγκεκριμένες δράσεις μέσα στο 2007, «Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους», για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας με αναπηρία. Δεν μπορεί καμία πολιτική να επιτύχει, εάν δεν συμμετέχουν οι ίδιοι οι πολίτες με αναπηρία στο σχεδιασμό της. Θεωρώ ότι όλα τα πολιτικά κόμματα πρέπει με συγκεκριμένα μέτρα να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική. Ο όρος «θετική δράση» (affirmative action) πρέπει να γίνει αντιληπτός και αποδεκτός και να εφαρμοσθεί, τόσο από τα πολιτικά κόμματα και την πολιτεία, όσο και από το εκπαιδευτικό σύστημα και προ παντός από τους εργοδότες».

Με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το έτος 2007 ανακηρύχθηκε «Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για όλους - Για μια Δίκαιη Κοινωνία». Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να τονιστούν τα οφέλη που προκύπτουν από τη διαφορετικότητα των ευρωπαϊκών κοινωνιών και να ευαισθητοποιηθεί το ευρύτερο κοινό για το δικαίωμα της ισότητας και της μη διάκρισης.

Δελτίο Τύπου - 100Κb

αρχή

Αποστολή σελίδας