Ελευθερία Μπερνιδάκη-ΆλντουςΔημοσιεύσεις

Μπερνιδάκη-Άλντους » Δημοσιεύσεις

Σε αυτή τη σελίδα υπάρχουν 1 καταχωρήσεις, μοιρασμένες σε 1 σελίδες. Αναζητήστε περισσότερες καταχωρήσεις με τη βοήθεια των παρακάτω επιλογών.

Βρίσκεστε στη σελίδα 1
Διαμόρφωση:
Blindness in a Culture of Light - Especially the Case of "Oedipus at Colonus" of Sophocles

01/01/1990 This book examines the paradox: sight in blindness in Ancient Greek culture. Deprivation of light is almost as undesirable as death, yet blindness bestows a status of distinction in a culture where choice between light and honor is difficult. Blindness is punishment for breaking the limits of human knowledge, yet it is also the means to insight (truth-vision of metaphysical light). The (polluted) blind seers and poets enjoy the highest religious, social and political powers.

αρχή

Πηγαίνετε σε άλλη σελίδα ή Αλλάξτε τη διαμόρφωση.

Αποστολή σελίδας