Ελευθερία Μπερνιδάκη-ΆλντουςΣυγκρότηση Υποεπιτροπών, κατά κατηγορίες θεμάτων, σχετικά με τη σύνταξη του σχεδίου Έκθεσης της Επιτροπής και Συζήτηση επί της πορείας των εργασιών της Επιτροπής

Μπερνιδάκη-Άλντους » Αναπηρία και Βουλή των Ελλήνων » Θέσεις της κα Ελ. Μπερνιδάκη-Άλντους, Προέδρου "Διακομματικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα Άτομα με Αναπηρίες" κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής

Πίσω στο Θέσεις της κα Ελ. Μπερνιδάκη-Άλντους, Προέδρου "Διακομματικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα Άτομα με Αναπηρίες" κατά τις συνεδριάσεις της ΕπιτροπήςΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ' - ΣΥΝΟΔΟΣ Α'
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

17 Μαϊου 2005

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

α. Συγκρότηση Υποεπιτροπών, κατά κατηγορίες θεμάτων, σχετικά με τη σύνταξη του σχεδίου Έκθεσης της Επιτροπής και
β. Συζήτηση επί της πορείας των εργασιών της Επιτροπής.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ - ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):
Κύριοι συνάδελφοι, στις προηγούμενες συνεδριάσεις η Επιτροπή είχε την ευκαιρία να ακούσει τα προβλήματα και τις προτάσεις φορέων διαφορετικών κατηγοριών αναπηρίας. Η Επιτροπή έχει εισέλθει τώρα στο δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο διάφοροι κυβερνητικοί και κρατικοί φορείς παρουσιάζουν τις δράσεις τους, σχετικά με τα προβλήματα, που απασχολούν τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Ήδη, η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας για την υλοποίηση της κάρτας αναπηρίας, που προωθεί το Υπουργείο Υγείας, με στόχο την καταγραφή των αναπήρων στη χώρα μας και τη βελτίωση της καθημερινής τους ζωής.
Στην προηγούμενη συνεδρίαση μας, η Υπουργός Παιδείας μας παρουσίασε τις προτεραιότητες και δράσεις του Υπουργείου, σχετικά με την ειδική αγωγή. Έχουν σταλεί προσκλήσεις σε διαφόρους άλλους εμπλεκόμενους με τα αναπηρικά θέματα κυβερνητικούς φορείς, με σκοπό να ενημερώσουν την Επιτροπή μας. Ήδη, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Κωνσταντόπουλος, αποδέχθηκε την πρόσκληση μας.
Σήμερα, θα προχωρήσουμε στη σύσταση των Υποεπιτροπών κατά θεματική ενότητα, με σκοπό να γίνει καλύτερη η επεξεργασία των επιμέρους προβλημάτων, που απασχολούν τους αναπήρους. Έχουν καταγραφεί στα πρακτικά οι απόψεις και τα σχετικά υπομνήματα των διαφόρων αναπηρικών οργανώσεων. Πιστεύω ότι μία εις βάθος επεξεργασία αυτών των στοιχείων θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της τελικής Έκθεσης.
Σας ανακοινώνω με αλφαβητική σειρά τις Υποεπιτροπές, που έχουν ως εξής:

Για την Α' Υποεπιτροπή συντονιστής θα είναι ο κ. Δημήτριος Κωνσταντάρας. Προτείνω ο κ. Κωνσταντάρας να συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση αυτής της Υποεπιτροπής.

Για τη Β' Υποεπιτροπή συντονιστής θα είναι ο κ. Παναγιώτης Μελάς. Παρακαλώ ο κ. Μελάς να συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση αυτής της Υποεπιτροπής.

Για τη Γ' Υποεπιτροπή συντονιστής θα είναι ο κ. Αθανάσιος Λεβέντης. Παρακαλώ ο κ. Λεβέντης να συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση αυτής της Υποεπιτροπής.

Για τη Δ' Υποεπιτροπή συντονιστής θα είναι ο κ. Παναγιώτης Μελάς. Παρακαλώ ο κ. Μελάς να συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση αυτής της Υποεπιτροπής.

Για την Ε' Υποεπιτροπή συντονιστής θα είναι η κυρία Χρυσή Καρύδη. Παρακαλώ η κυρία Καρύδη να συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση αυτής της Υποεπιτροπής.

Προτείνω να συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής η κυρία Καρύδη. Αν δεν ακούσω απάντηση, σημαίνει ότι συμφωνείτε.
Η 6η Υποεπιτροπή και τελευταία, η οποία θα ασχοληθεί με τα θέματα του συντονισμού των δράσεων και πολιτικών σχετικά με την αναπηρία, απαρτίζεται από τους συναδέλφους Καρύδη, Κωνσταντάρα, Μπερνιδάκη και Περλεπέ. Προτείνω να συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση η κυρία Περλεπέ.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις δηλώσεις σας και την παρουσία σας που ξέρω πόσο περίεργη είναι η αποψινή συγκυρία.
Είναι αυτονόητο ότι οι Υποεπιτροπές μπορούν να αρχίσουν τις εργασίες τους παράλληλα με τη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής μας. Προτείνω να ορισθεί σε κάθε Υποεπιτροπή ένας συντονιστής, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της. Μπορείτε να τοποθετηθείτε κατά τη διάρκεια της συζήτησης πάνω σε αυτό. Σας παρακαλώ να εκθέσετε τις απόψεις σας σχετικά με το πρώτο θέμα της σημερινής μας ημερήσια διάταξης.
Σχετικά με το δεύτερο θέμα, επειδή στο διάστημα κατά το οποίο λειτουργεί η Επιτροπή, δεν ήταν δυνατό να εξετασθούν σε βάθος όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους αναπήρους στη χώρα μας, προτείνω να συζητήσουμε το θέμα και να αποφασίσουμε να ζητήσουμε παράταση από την Πρόεδρο της Βουλής, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο της Επιτροπής με πιο ουσιαστικό τρόπο. Σίγουρα απαιτείται να δοθεί στην Επιτροπή περισσότερος χρόνος, ώστε να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις εργασίες της και να καταλήξει σε ουσιαστικότερα συμπεράσματα. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η παράταση είναι απαραίτητη, λαμβανομένου υπόψη και του δικού μας και του δικού σας ενδιαφέροντος για τα θέματα μας και λαμβανομένου υπόψη ότι τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την Επιτροπή μας χρειάζονται περισσότερη μελέτη.

Συμφωνείτε να αιτηθούμε παράταση των εργασιών της Επιτροπής μας για να συνεχίσουμε την επόμενη περίοδο; Η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως να αιτηθούμε παράταση των εργασιών της Επιτροπής μας.
Τέλος, η απόφαση σύστασης των Υποεπιτροπών κατατίθεται στα πρακτικά και θα σας σταλεί αντίγραφο.
Θα σας παρακαλούσα να τοποθετηθείτε σε οποιοδήποτε από τα δύο θέματα και αν θέλετε να αιτιολογήσετε και την ανάγκη παράτασης, αφού έχουμε συζητήσει κατά καιρούς πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα και πόσο λίγος είναι ο χρόνος που έχουμε.

αρχή

Αποστολή σελίδας