Ελευθερία Μπερνιδάκη-ΆλντουςΣυντονισμός Δράσεων και Πολιτικών, σχετικά με την Αναπηρία

Μπερνιδάκη-Άλντους » Αναπηρία και Βουλή των Ελλήνων » Θέσεις της κα Ελ. Μπερνιδάκη-Άλντους, Προέδρου "Διακομματικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα Άτομα με Αναπηρίες" κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής

Πίσω στο Θέσεις της κα Ελ. Μπερνιδάκη-Άλντους, Προέδρου "Διακομματικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα Άτομα με Αναπηρίες" κατά τις συνεδριάσεις της ΕπιτροπήςΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ' - ΣΥΝΟΔΟΣ B'
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

5 Απριλίου 2006

Θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συντονισμός δράσεων και πολιτικών, σχετικά με την αναπηρία.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ – ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα όπως γνωρίζεται η Επιτροπή μας θα ασχοληθεί με το κεφάλαιο συντονισμός δράσεων και πολιτικών, σχετικά με την αναπηρία. Αυτό σε συνέχεια των εισηγήσεων των μελών της Επιτροπής, όσον αφορά την προετοιμασία της τελικής μας Έκθεσης. Οι εισηγήσεις θα ενσωματωθούν στη έκθεση. Στην επόμενη συνεδρίαση θα παρουσιάσω τις προτάσεις μας, που απορρέουν από τη δουλειά των δύο χρόνων της Επιτροπής μας.

Σήμερα Εισηγητές είναι ο συνάδελφος κ. Αντωνακόπουλος και εγώ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ – ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Κωνσταντάρα, να επανέλθετε με το ερώτημα αργότερα, διότι τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε με την Εισήγηση του κ. Αντωνακόπουλου.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ – ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ κύριε Αντωνακόπουλε. Είναι πράγματι πολύ σημαντική η διακομματική συνεργασία γιατί τα προβλήματα αφορούν όλους ανεξάρτητα κομματικής, κοινωνικής και επαγγελματικής προέλευσης. Ευχαριστώ για τη φιλοφρόνηση, αλλά αυτό το δύσκολο κομμάτι δε θα ήταν ικανοποιητικό χωρίς τη δική σας ουσιαστική βοήθεια.

Η πολιτεία οφείλει να προωθεί πολιτικές που θα ενσωματώνουν τη διάσταση της αναπηρίας στον πυρήνα του σχεδιασμού τους, σε όλους τους τομείς. Σε αυτή την προσπάθεια απαιτείται σχεδιασμός πολιτικών και συντονισμός των σχετικών δράσεων, που θα διασφαλίζει ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με την αναπηρία θα λαμβάνονται υπόψη σε όλους τους τομείς δραστηριότητας των Υπουργείων, των Περιφερειών της χώρας, της Νομαρχιακής και Δημοτικής αυτοδιοίκησης.

Αυτό μας φέρνει στο Τμήμα Β΄ που το έχουμε ονομάσει στην Εισήγηση «συμπεράσματα» και είναι στην ουσία προτάσεις οι οποίες είναι το απόσταγμα των θεμάτων και ζητημάτων που παρατηρήσαμε όλοι στη διάρκεια των δύο ετών λειτουργίας της Επιτροπής.

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
Αυτό θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική πρόταση από όσες θα μπορούσαμε να υποβάλουμε με την Έκθεση μας . όλοι έχετε εκφράσει παρόμοιες απόψεις, διότι εάν λήξουν τα προβλήματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία, τότε θα λήξει και η ανάγκη μιας Επιτροπής στη Βουλή των Ελλήνων, η οποία θα παρακολουθεί αυτά τα θέματα και θα βοηθά για την επίλυση των προβλημάτων.

Στη Βουλή των Ελλήνων δεν λειτουργεί Μόνιμη Επιτροπή με αντικείμενο τα προβλήματα των πολιτών με αναπηρία, με αποτέλεσμα η διάσταση της αναπηρίας να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών εργασιών.

(Συνέχεια ομιλίας κυρίας Ελευθερίας Μπερνιδάκη – Άλντους, Προέδρου της Επιτροπής)

Για την παρουσία Μόνιμης Επιτροπής στη Βουλή για τα αναπηρικά θέματα, κρίνεται απαραίτητη στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τα θέματα της αναπηρίας, αλλά και στην εναρμόνιση της με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις.

Δεύτερον, προτείνεται η σύσταση Γενικής Γραμματείας Ισότητας για τα άτομα με αναπηρία. Είναι αναγκαία η σύσταση ενός αξιόπιστου κεντρικού φορέα, που θα στηρίζει, ως επιστημονικός σύμβουλος σε θέματα ατόμων με αναπηρία, την πολιτεία, ενώ θα συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην παρακολούθηση των δράσεων και των μέτρων στην προσπάθεια κατοχύρωσης ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε όλα τα αγαθά της κοινωνίας, της οικονομίας, του πολιτισμού, της ζωής. Η λέξη πρόσβαση έχει τη σημαντική προτεραιότητα, γιατί έχουμε συνηθίσει να αναφερόμαστε στην πρόσβαση στο δομημένο περιβάλλον, αλλά είχαμε ορίσει από την αρχή την ανάγκη της παραδοχής, διότι η πρόσβαση στη ζωή, τα εμπεριέχει όλα.

Η λειτουργία ενός τέτοιου φορέα, όπως της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά και στην ορθολογική χάραξη πολιτικών άρσης των υφιστάμενων αρνητικών διακρίσεων κατά των πολιτών με αναπηρία. Η σύσταση λοιπόν της Γενικής Γραμματείας μπορεί να λειτουργήσει στο πρότυπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των δύο φύλων, που λειτουργεί στο ΥΠΕΣΔΑ.

Τρίτον, προτείνεται η άμεση λειτουργία του εθνικού παρατηρητηρίου ατόμων με αναπηρίες. Η λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητήριου Ατόμων με Αναπηρίες, που ιδρύθηκε με τον ν.3106/2003 μπορεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς στις σχέσεις κράτους και πολίτη με αναπηρία. Ο συγκεκριμένος φορέας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στο συντονισμό των εμπλεκομένων με τα αναπηρικά θέματα φορέων του δημοσίου, καθώς και στον έλεγχο εφαρμογής των σχετικών μέτρων και δράσεων, με στόχο τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία.

Τέταρτον, προτείνεται η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, που αφορά τα άτομα με αναπηρία. Η κωδικοποίηση των κείμενων διατάξεων, που αφορούν στην απόκτηση της ιδιότητας του αναπήρου και τα συνακόλουθα πλεονεκτήματα που συνδέονται με αυτήν κρίνεται απαραίτητη. Είναι οξύμωρο να μιλάμε για πλεονεκτήματα που συνδέονται με την απόκτηση του τίτλου της αναπηρίας. Το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των ατόμων με αναπηρίες, είναι ευρύτατο και ιδιαίτερα πολύπλοκο, καθώς περιλαμβάνει διατάξεις διάσπαρτες σε νομοθετήματα που είναι ποικίλου ενδιαφέροντος και περιεχομένου, σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν πολλές φορές, πόσο μάλλον να συνερμηνευτούν με άλλες διατάξεις, νόμους και κανονισμούς.

Το υφιστάμενο πλαίσιο καθίσταται δυσλειτουργικό για τη διοίκηση και οι ίδιοι οι πολίτες με αναπηρία αντιμετωπίζουν έλλειμμα πληροφόρησης ως προς τα δικαιώματα τους.

Πέμπτον, προτείνεται η υιοθέτηση του όρου «άτομα με αναπηρία» στο σύνολο της νομοθεσίας. Δηλαδή, προτείνεται η υιοθέτηση του όρου στο σύνολο των υφιστάμενων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σύμφωνα και με τη διατύπωση του άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος, σε αντικατάσταση των εσφαλμένων και απαρχαιωμένων όρων, όπως άτομο με ειδικές ανάγκες ή όπως ανίκανος για κάθε εργασία. Αυτή τη στιγμή εμφανίζονται σε πλήθος νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

Στο πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο για την ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις, έχει πράγματι αντικατασταθεί ο όρος ανίκανος για κάθε εργασία με τον όρο ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας. Αυτό εξαλείφει μια προσβλητική ορολογία και τοποθέτηση- νοοτροπία που πηγάζει από νομοθεσία του 1940 και ελπίζω αυτή η πολιτική του θάρρους των νομικών ότι θα είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα, χωρίς χρήματα.

Αυτή είναι η επίσημη παρουσίαση του θέματος συντονισμός δράσεων και πολιτικών, που ετοιμάσαμε με τον κύριο Αντωνακόπουλο.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ – ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαντούλα. Καταρχήν, να διευκρινίσω ότι η Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ειδική Επιτροπή της Βουλής, και δεν μπορεί θεωρητικά να ασχοληθεί με οποιοδήποτε θέμα ισότητας, αλλά και δεν είναι Επιτροπή που έχει σχέση με νομοθεσία. Είναι σαν και τη δική μας, συμβουλευτική, και ξέρω, εφόσον είμαι μέλος και σε αυτήν την Επιτροπή, όπως και εσείς, ότι δεν ασχολείται με θέματα αναπηρίας, έχει τόσα άλλα θέματα να ασχοληθεί. Βεβαίως, εν δυνάμει θα μπορούσε, αλλά δεν αντικαθιστά την Επιτροπή Αναπηρίας. Όσο για την πρόταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας για θέματα αναπηρίας, αυτό δεν αφορά τη Βουλή, αφορά την Εκτελεστική Εξουσία, δηλαδή την Κυβέρνηση. Όπως, δηλαδή, η Γενική Γραμματεία Ισότητας για τα θέματα ισότητας των φίλων, που έχει ιδρυθεί εδώ και δεκαετίες και έχει αποδώσει αποτελέσματα και στη νομοθεσία αλλά και στην πράξη, έτσι χρειάζεται, νομίζω, και φαντάζομαι δε θα υπάρξει διαφωνία για την ανάγκη αυτού του οργάνου, να δοθεί κατάλληλη έμφαση στα θέματα τα αναπηρικά. Γιατί όποιος έχει το χρόνο να ερευνήσει, θα δει ότι στα θέματα που απασχολούν τους αναπήρους, όχι μόνο η επίλυση τους διαχέεται σε πολλά, όπως είπαμε, Υπουργεία, Γραμματείες, Διευθύνσεις κ.λπ. κ.λπ., αλλά σε πολλές υπηρεσίες είναι ανακατεμένα, θα έλεγα, με τη μέριμνα μειονοτήτων, που έχουν βάση την εθνότητα, την προέλευση από άλλες χώρες, τη μετανάστευση. Δεν μπορεί πραγματικά να δοθεί η κατάλληλη έμφαση σε αυτά τα θέματα, αν δεν μπορέσει να δοθεί η κατάλληλη σηματοδότηση επικέντρωσης αυτών των προβλημάτων.

Δε θα ήθελα να πάρω περισσότερη ώρα από το χρόνο των λοιπών συναδέλφων. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Άλλωστε, η επόμενή μας συνεδρίαση θα επικεντρωθεί στις προτάσεις και έτσι θα έχετε όλοι την ευκαιρία και να τα σκεφτείτε και σαφώς να συνεχίσουμε. Κύριε Κωνσταντάρα, έχετε το λόγο και μια που θέσατε πριν το θέμα πρότασης από την Επιτροπή μας, αν έχουμε ετοιμάσει κάποια πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, δεν μπορούσα εκείνη την ώρα να ασχοληθούμε με το θέμα, γιατί έπρεπε να φύγει ο κ. Αντωνακόπουλος που ήταν Εισηγητής, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω: έχετε εσείς κάποια πρόταση, που θέλετε να υποβάλετε τώρα στην Επιτροπή γραπτώς για να την κοιτάξουμε αμέσως και να την μελετήσουμε;

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ – ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):
Ευχαριστώ κ. Κωνσταντάρα. Σχετικά με την συνταγματική αναθεώρηση μέχρι σήμερα, δεν έχω ακούσει κάποιο συνάδελφο από την Επιτροπή να προτείνει κάτι για να συζητήσουμε. Εγώ προσωπικά ήμουν αρκετά απασχολημένη, ετοιμάζοντας τις προτάσεις που έχουμε κάνει, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο που υφίστανται, έκρινα ότι τουλάχιστον το Σύνταγμα μας καλύπτει, διότι το άρθρο,21 παρ. 6 κατοχυρώνει πλήρως το δικαίωμα των αναπήρων και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Επομένως, από εδώ και πέρα είναι αναγκαίο να θεσμοθετηθούν περαιτέρω ορισμένα πράγματα και προπάντος να εφαρμοστούν οι υφιστάμενοι νόμοι και ακόμα περισσότερο να γίνει ο απαραίτητος συντονισμός, για να μπορέσει να υπάρξει και ο δέον έλεγχος ως προς το σε ποιο βαθμό οι υφιστάμενοι νόμοι και αυτοί που θα θεσμοθετηθούν στο μέλλον, όντως εφαρμόζονται και δεν αλληλοσυγκρούονται.

Θέλω να τονίσω διαδικαστικά ότι όταν θα παραλάβετε το απόσταγμα των προτάσεων μας με την επόμενη πρόσκληση, θα έρθετε εδώ για να τις ψηφίσουμε ή να τις καταψηφίσει κάποιος αλλά αιτιολογημένα. Αν κάποιος έχει σκοπό να υποβάλει μια πρόταση, θα πρέπει να τη στείλει έγκαιρα ως έγγραφη πρόταση στην Γραμματεία της Επιτροπής και ένα αντίγραφο σε μένα και να διανεμηθεί στους συναδέλφους, ώστε στην επόμενη συνεδρίαση να τη συζητήσουμε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ - ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):
Ευχαριστούμε την κυρία Καρύδη και όχι έλασσον για τα καλά της λόγια, όχι μόνο γιατί η δουλειά αυτή είναι δύσκολη ώστε να αναδειχθεί το πρόβλημα με ένα συγκροτημένο τρόπο, αλλά γιατί υπάρχουν και οι προσλαμβάνουσες σε άτομα που μπορούν να εκτιμήσουν και τον κόπο που χρειάζεται για να παραχθεί ένα υποτυπώδες έργο προς ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής μας.

(Συνέχεια ομιλίας κυρίας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ - ΑΛΝΤΟΥΣ, Προέδρου της Επιτροπής)

Θα παρακαλούσα, λοιπόν, ιδιαίτερη προσεκτική διατύπωση εγγράφως για όποια πρόταση κάποιος θέλει να προσθέσει, πριν από την επόμενη συνεδρίαση που θα τεθεί για έγκριση του συνόλου της έκθεσης μας, που είναι οι προτάσεις που απορρέουν από τη δουλειά μας.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ - ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Μελά, βλέπω ότι συμφωνείτε ιδιαίτερα με αυτά τα δύο σημεία και ότι δε διαφωνείτε με κάποιο από τα άλλα.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ - ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριοι συνάδελφοι, θα σας ευχαριστήσω για τη σοβαρότητα και την προσοχή με την οποία περιβάλλετε τη δουλειά μας που βρίσκεται στην τελική ευθεία. Οι συνεδριάσεις μας θα συνεχιστούν μέχρι της τελικής ολοκλήρωσης ακόμα και της εκτύπωσης της έκθεσης. Σας ευχαριστώ.

αρχή

Αποστολή σελίδας