Ελευθερία Μπερνιδάκη-ΆλντουςΣυζήτηση και Έγκριση του Τελικού Σχεδίου Έκθεσης

Μπερνιδάκη-Άλντους » Αναπηρία και Βουλή των Ελλήνων » Θέσεις της κα Ελ. Μπερνιδάκη-Άλντους, Προέδρου "Διακομματικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα Άτομα με Αναπηρίες" κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής

Πίσω στο Θέσεις της κα Ελ. Μπερνιδάκη-Άλντους, Προέδρου "Διακομματικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα Άτομα με Αναπηρίες" κατά τις συνεδριάσεις της ΕπιτροπήςΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ' - ΣΥΝΟΔΟΣ B'
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2006

Θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση και έγκριση του τελικού σχεδίου Έκθεσης.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ – ΑΛΝΤΟΥΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):
Σήμερα, είναι η μεγάλη στιγμή. Παρουσιάζουμε προς έγκριση το τελικό σχέδιο της Έκθεσης μας. Βέβαια, στην τελική μορφή θα την απολαύσουμε όλοι, κατόπιν της σελιδοποίησης των κειμένων μας, από την Γραμματεία των Επιτροπών στη Βουλή.

Σήμερα θα παρουσιάσω τη συνοπτική αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής και κατόπιν τις προτάσεις, που ήδη έχετε και οι οποίες είναι η απόρροια και τα συμπεράσματα που όλοι έχουμε καταλήξει. Σημειώνω, εδώ, για τα πρακτικά ότι με ενημέρωσε η κυρία Νικολαϊδου ότι θα καταθέσουν από το ΚΚΕ μια συγκεκριμένη τοποθέτηση, την πρώτη μέρα έναρξης των εργασιών μετά τις διακοπές του Πάσχα, στις 2 Μαΐου.

Η Επιτροπή μας, που λειτούργησε με εντατικούς ρυθμούς κατά την Ά και Β΄ Σύνοδο της περιόδου ΙΑ΄, επιφορτίστηκε με το έργο της διερεύνησης των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες με αναπηρία, καθώς και της διατύπωσης συγκεκριμένων συμπερασμάτων για την επίλυση τους.

Η σύσταση της αποτελεί καινοτομία και απέδωσε ουσιαστικό και σημαντικό έργο. Το αποδεικνύει αυτή η Έκθεση, η οποία αποτελεί την πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή από την Βουλή των Ελλήνων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην προσπάθεια κατοχύρωσης ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε όλα τα αγαθά της κοινωνίας, της οικονομίας, του πολιτισμού, της ζωής.

Η έκθεση διαιρείται σε έξι θεματικές ενότητες, οι οποίες αγγίζουν ορισμένους από τους σημαντικότερους τομείς που επηρεάζουν με άμεσο τρόπο την ποιότητα της ζωής των ατόμων με αναπηρία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την προσβασιμότητα, την υγεία, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, τον συντονισμό των πολιτικών δράσεων. Όπως θυμάστε είναι οι άξονες, γύρω από τους οποίους ταξινομήσαμε τα θέματα μας και προσκαλέσαμε τους προσκεκλημένους, είτε εκπροσώπους φορέων αναπήρων είτε εκπροσώπους δημόσιων φορέων και αρχών ή μελών της Κυβέρνησης.

Κάθε εισήγηση ξεχωριστά αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα, αναλύοντας τα επιμέρους προβλήματα και παραθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για δράσεις προς τους εμπλεκομένους φορείς με το θέμα.

Στο τελευταίο κεφάλαιο της έκθεσης παρουσιάζονται συνοπτικά οι προτάσεις της επιτροπής, οι οποίες απορρέουν από τις εισηγήσεις των μελών της και τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Η επιτροπή διαφύλαξε το διακομματικό χαρακτήρα της και όλα τα μέλη της επέδειξαν ευρύτητα αντίληψης και με ευαισθησία εργάσθηκαν με στόχο την καλύτερη προσέγγιση του αντικειμένου των εργασιών της.

Στο πρώτο στάδιο των εργασιών της, η επιτροπή ακροάσθηκε πολλούς αναπηρικούς φορείς κατά κατηγορία αναπηρίας, οι οποίοι εξέθεσαν με αναλυτικό τρόπο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε αναπηρία ξεχωριστά.

Στο δεύτερο στάδιο των εργασιών, εκλήθησαν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Υπουργοί καθώς και σημαντικοί εμπλεκόμενοι φορείς της δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι παρουσίασαν τις δράσεις και τις πολιτικές τους σχετικά με τα αναπηρικά θέματα.

Βέβαια, δεν μπορέσαμε, βέβαια να ολοκληρώσουμε τις επαφές στο βαθμό που επιθυμούσαμε αφού τα προβλήματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία αγγίζουν σχεδόν κάθε τομέα της ζωής τους και ο χρόνος λειτουργίας της επιτροπής ήταν προκαθορισμένος. Εν τούτοις, οι συνεδριάσεις αποδείχθηκαν αρκετές για να καταγράψουν ορισμένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με αναπηρία στη χώρα μας.

Πιστεύουμε ότι το έργο της επιτροπής πρέπει να συνεχισθεί με τη σύσταση Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής στη Βουλή για τα αναπηρικά θέματα, αφού τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία δεν ήταν δυνατόν να εξετασθούν σε όλες τις διατάσεις τους, στον περιορισμένο και προκαθορισμένο χρόνο λειτουργίας της. Οι Διαρκείς Επιτροπές της Βουλής έχουν άμεση συνεργασία και έρχεται σε αυτές η δουλειά των καθ’ ύλην Υπουργείων που είναι αρμόδια για τα νομοσχέδια που έρχονται στις Επιτροπές αυτές. Αφού δεν υπάρχει ένα Υπουργείο για τα αναπηρικά θέματα ούτε μια Ειδική Γραμματεία, μία Ειδική Μόνιμη Επιτροπή είναι ο μόνος και απαραίτητος φορέας, όπως όλοι έχουμε συμφωνήσει, που μπορεί να δώσει την αρμόζουσα σπουδαιότητα και προτεραιότητα στα αναπηρικά θέματα μέσα από τη Βουλή των Ελλήνων.

Κοινή παραδοχή μας είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συντελεσθεί θετικές μεταβολές στον τρόπο που η ελληνική πολιτεία και η κοινωνία προσεγγίζουν τα ζητήματα της αναπηρίας. Όμως, στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν ακόμα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στους πολίτες με αναπηρία να ασκούν ισότιμα τα δικαιώματα τους όπως οι υπόλοιποι πολίτες. Στα πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα από τις εργασίες της επιτροπής μας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι διαπιστώσεις ότι:

Α. Βασικός στόχος μας πρέπει να είναι η διάχυση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές.

Β. Ο συντονισμός και η στενή συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων με τα αναπηρικά θέματα-Κυβέρνησης, κοινωνικών εταίρων, ιδιωτικού τομέα και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία- είναι ένα μεγάλο προαπαιτούμενο στον αγώνα κατά της άρσης των υφιστάμενων αρνητικών διακρίσεων.

Γ. Η διευκόλυνση της ενεργής συμμετοχής των ίδιων των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική και στα κέντρα λήψεως αποφάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για να είναι ουσιαστικά κάθε πολιτική προσπάθεια και δράση που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ανθρώπων.

Δ. Η ευαισθητοποίηση και συστηματική ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σχετικά με τα δικαιώματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και σχετικά με τις ικανότητες τους, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην καταπολέμηση των αρνητικών προκαταλήψεων που υφίστανται καθημερινά οι ανάπηροι πολίτες της χώρας μας. Επίσης, τα συμπεράσματα της έκθεσης, όπως παρατίθενται στις επιμέρους εισηγήσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί στην Επιτροπή μας, υπογραμμίζουν ότι πρέπει να γίνουν ακόμη αρκετές βελτιώσεις σε τομείς, όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στο δομημένο περιβάλλον, στις μεταφορές.

Προσδοκούμε ότι η Έκθεση θα αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς στο δημόσιο διάλογο σχετικά, αφενός, με την προοπτική βελτίωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, αφετέρου, με τη λήψη όλων των αναγκαίων δράσεων από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών με αναπηρία.

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε ως οδηγό μια πολύτιμη και πρωτόγνωρη παρακαταθήκη: Τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις και προτάσεις, που αναπτύχθηκαν στην Επιτροπή μας από τους συναδέλφους εισηγητές, αλλά και τις εύστοχες παρεμβάσεις όλων των υπολοίπων συναδέλφων, οι οποίες μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο, για την προώθηση νέων πολιτικών που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των πολιτών με αναπηρία στην ελληνική κοινωνία.

Χωρίς υπερβολή, θα ήθελα να τονίσω ότι η συμμετοχή του καθενός ήταν πολύτιμη. Είμαι σίγουρη ότι, ως το τέλος της Συνόδου που θα συνεχίσουμε τις συνεδριάσεις μας, η συνεργασία μας θα αποβεί ακόμα πιο χρήσιμη. Θα ήθελα να πω ότι τα πρακτικά της Επιτροπής μας είναι μια πηγή. Τα αναφέρουμε στην Έκθεση, για να είναι γνωστό και να νομιμοποιηθούν σαν μέρος της Έκθεσης.

Βεβαίως, η έκθεση δεν μπορεί να περιέχει τις σελίδες των πρακτικών, όμως, πιστεύω ότι εκεί βρίσκονται ανεκτίμητοι θησαυροί, γιατί εκεί όλοι μας κάναμε προτάσεις και είχαμε εμπειρίες ενημέρωσης, καθώς και διαφωτισμού πάνω σε αυτά τα θέματα, τα οποία νομίζω ότι αντανακλούνται πάνω σε αυτά τα πρακτικά. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα μπορεί να ανατρέξει σε αυτά τα πρακτικά.

Η σύνοψη των προτάσεων έγινε με επιμέλεια δική μου, είναι όμως απόρροια των εργασιών της Επιτροπής μας αυτά τα δύο χρόνια.

Ι. Συντονισμός Δράσεων και πολιτικών σχετικά με την αναπηρία.

Σαφέστατα μπορεί να προκύψουν, ίσως, κάποιες φραστικές αλλαγές ή άλλες στην επεξεργασία των κειμένων με την επιμέλεια μου, όταν θα προχωρήσουμε στην έκδοση της έκθεσης μας.

1. Σύσταση Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής στη Βουλή για τα Αναπηρικά Θέματα.


Στη Βουλή των Ελλήνων δε λειτουργεί Μόνιμη Επιτροπή με αντικείμενο τα προβλήματα των πολιτών με αναπηρία, με αποτέλεσμα η διάσταση της αναπηρίας να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών εργασιών. Η σύσταση Μόνιμης Επιτροπής στη Βουλή για τα αναπηρικά θέματα κρίνεται απαραίτητη στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τα θέματα της αναπηρίας, αλλά και στην εναρμόνιση της με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

2. Κωδικοποίηση Υφιστάμενης Νομοθεσίας που Αναφέρεται στα άτομα με αναπηρία.

Η κωδικοποίηση των κείμενων διατάξεων που αφορούν στην απόκτηση της ιδιότητας του αναπήρου και τα συνακόλουθα πλεονεκτήματα που συνδέονται με αυτή κρίνονται απαραίτητα. Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των ατόμων με αναπηρία είναι ευρύτατο και ιδιαίτερα πολύπλοκο και περιλαμβάνει διατάξεις διάσπαρτες σε νομοθετήματα ποικίλου ενδιαφέροντος και περιεχομένου. Έτσι το υφιστάμενο πλαίσιο καθίσταται δυσλειτουργικό για τη διοίκηση και οι ίδιοι οι πολίτες με αναπηρία αντιμετωπίζουν έλλειμμα πληροφόρησης ως προς τα δικαιώματα τους.

3. Λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρίες, το οποίο ιδρύθηκε με το νόμο 3106/2003.

Η λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητήριου Ατόμων με Αναπηρίες μπορεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς στις σχέσεις κράτους και πολίτη με αναπηρία. Ο συγκεκριμένος φορέας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στο συντονισμό των εμπλεκομένων με τα αναπηρικά θέματα φορέων του δημοσίου, καθώς και στον έλεγχο εφαρμογής των σχετικών μέτρων και δράσεων, με στόχο τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία.

4. Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ισότητας για τα άτομα με αναπηρία.

Είναι αναγκαία η σύσταση ενός αξιόπιστου κεντρικού φορέα, που θα στηρίζει, ως επιστημονικός σύμβουλος σε θέματα ατόμων με αναπηρία, την πολιτεία και θα συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην παρακολούθηση των δράσεων και των μέτρων, στην προσπάθεια κατοχύρωσης ίσων ευκαιριών πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία σε όλα τα αγαθά της κοινωνίας, της οικονομίας, του πολιτισμού, της ζωής.

Η σύσταση Γενικής Γραμματείας μπορεί να λειτουργήσει στο πρότυπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Δύο Φύλων που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εδώ και πολλά χρόνια, με πολύ καλά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι αυτή η πρόταση είναι πολύ σημαντική.

ΙΙ. Ειδική Αγωγή

1. Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην προσπάθεια ουσιαστικής μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση της υφιστάμενης Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, η οποία εντάσσεται διοικητικά στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Νομίζω ότι μόνο μια τέτοια αναβάθμιση δίνει ελπίδες ότι θα αντιμετωπιστεί σοβαρά αυτό το μεγάλο θέμα και θα συνάδει και με τις πολιτικές των προηγουμένων χωρών.

2. Αναβάθμιση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι ο πλέον αρμόδιος θεσμικός φορέας για την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για θέματα Ειδικής Αγωγής, καθώς και για τη χάραξη κατευθύνσεων για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής σε θέματα ειδικής αγωγής. Η ενίσχυση του συμβουλευτικού ρόλου του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα επιδράσει καθοριστικά στη βελτίωση της ειδικής αγωγής στη χώρα μας. Εδώ πρέπει να διευκρινίσω ότι η ίδρυση Γενικής Γραμματείας Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν εξουδετερώνεται κατ’ ουδένα τρόπο από το ρόλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ήδη είναι θεσμοθετημένος, απλά δεν αρκεί.

3. Ίδρυση Νέων Kέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης Υποστήριξης Κ.Δ.Α.Υ. και περαιτέρω στελέχωση των υπαρχόντων με εξειδικευμένο προσωπικό.

Τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία τους, καθώς και στην έγκαιρη αξιολόγηση των ενδιαφερομένων, εξαιτίας των ελλείψεων τους σε εξειδικευμένο προσωπικό.

4. Νομοθετική Αναγνώριση της Γραφής Braille, ως Επίσημης Γραφής των Τυφλών.

Η θεσμική κατοχύρωση της γραφής Braille, ως επίσημης γραφής των τυφλών, θα βελτιώσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συνακόλουθα τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των τυφλών.

5. Θεσμοθέτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της Γραφής Braille.


Τα πιστοποιητικά επάρκειας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille χορηγούνται στη χώρα μας χωρίς να ελέγχονται για την αξιοπιστία τους από την πολιτεία.

6. Σύσταση Ειδικού Φορέα Ελέγχου Προδιαγραφών Προσβασιμότητας και Λειτουργικότητας των Σχολικών Δομών Ειδικής Αγωγής.


Κρίνεται αναγκαία η βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας στο σύνολο των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, οι οποίες στην πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για τη φιλοξενία και εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Συνέχεια ομιλίας κ. Μπερνιδάκη – Άλντους Ελευθερίας, Προέδρου της Επιτροπής.

7. Δημιουργία προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε θέματα ειδικής αγωγής.

Στην πλειοψηφία τους, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων καθώς, και το ειδικό και βοηθητικό προσωπικό, δεν έχουν επαρκή επιστημονική κατάρτιση και επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής.

8. Καθιέρωση ειδικού κριτηρίου αξιολόγησης των Α.Ε.Ι. σχετικά με το βαθμό προσβασιμότητας τους και σχετικά με τις υπηρεσίες που υπάρχουν προς τους φοιτητές με αναπηρία, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Δηλαδή πρέπει να αξιολογούνται και τα πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. και σε σχέση με το πώς εξυπηρετούν, φιλοξενούν και αποδέχονται ανάμεσα τους φοιτοιτές με αναπηρία. Τα Α.Ε.Ι. πρέπει να αξιολογούνται για την ποιότητα των σχετικών υπηρεσιών που παρέχουν, προκειμένου οι φοιτητές με αναπηρία να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για ισότιμη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και να είναι αποδέκτες εκπαίδευσης ίδιας ποιότητας με όλους τους φοιτητές.

9. Δημιουργία Ειδικής Υπηρεσίας σε κάθε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας, με αρμοδιότητα την επίλυση των προβλημάτων στην εκπαίδευση των φοιτητών με αναπηρία.


Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρουσιάζεται έλλειψη κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού για τους φοιτητές και σπουδαστές με αναπηρία, καθώς και μεγάλη έλλειψη υποδομών προσβασιμότητας.

ΙΙΙ. Απασχόληση

1. Θέσπιση ισχυρότερων κινήτρων – φορολογικών και άλλων – προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη και απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία.

Η Πολιτεία, στο πλαίσιο των πολιτικών ενσωμάτωσης των Α.Μ.Ε.Α. στην αγορά εργασίας, πρέπει να παρέχει συγκεκριμένα οικονομικά κίνητρα προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη εργαζομένων με αναπηρία, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η απασχόληση τους προϋποθέτει εύλογες προσαρμογές στο χώρο εργασίας και κατά συνέπεια ιδιαίτερο οικονομικό κόστος για τον εργοδότη. Στα πλαίσια των νέων καθεστώτων που φορούν τις ΔΕΚΟ και στα πλαίσια του ρόλου που παίζουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στην οικονομία μας, αλλά και στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, πρέπει να προβλέψουμε εργοδοσία για τους αναπήρους, με την ανάλογη υποστήριξη, ώστε να μπορούν να εκτελέσουν σωστά τη δουλειά τους, παρά την αναπηρία τους.

2. Αναθεώρηση του Κανονιστικού Πλαισίου του ν. 2643/1998, για τις προσλήψεις των Ατόμων με Αναπηρία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προς την κατεύθυνση του διαχωρισμού των διαδικασιών προσλήψεων εργαζομένων με αναπηρία από τις υπόλοιπες κατηγορίες προστατευόμενων προσώπων του νόμου - πολύτεκνους, μέλη Εθνικής Αντίστασης κ.λ.π..

Τα Άτομα με Αναπηρία, ως ιδιαίτερη προστατευόμενη ομάδα, στο πλαίσιο του ν. 2643/1998, παρουσιάζουν πολλά στοιχεία ανομοιογένειας, λόγω κυρίως μιας ευρείας κλίμακας διαφορετικών δεξιοτήτων, δυνατοτήτων, αλλά και αναγκών. Κρίνεται αναγκαία η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου απασχόλησης, ώστε αυτό να ρυθμίσει διακριτά και ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε κατηγορίας αναπηρίας την πρόσβαση στην απασχόληση, με στόχο τη λειτουργική αξιοποίηση των προσόντων του κάθε ατόμου με αναπηρία. Το να μαζεύονται μόρια που δεν οδηγούν πουθενά ή να μπαίνουν όλες οι κατηγορίες σε ένα τσουβάλι δεν έχει κανένα νόημα.

Περαιτέρω, η συμπερίληψη στην ίδια διαδικασία προσλήψεων πολλών προστατευόμενων ομάδων δημιουργεί από μόνη της περιπλοκές στη λειτουργία του συστήματος, καθώς οι προστατευόμενες ομάδες δεν έχουν κατ’ ανάγκη κοινά χαρακτηριστικά και ανάγκες.

3. Ενίσχυση των Υπηρεσιών Ενημέρωσης του Ο.Α.Ε.Δ. προς τα Άτομα με Αναπηρία, σχετικά με τις προσφερόμενες δυνατότητες απασχόλησης τους.

Οι ευκαιρίες απασχόλησης που παρέχονται για τα ΑμεΑ, μέσω του ΟΑΕΔ, πρέπει να δημοσιοποιούνται με προσβάσιμο και φιλικό τρόπο προς όλες τις κατηγορίες αναπηρίας. Όπως επισημαίνεται σε ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, τον Ιούνιο του 2005 ένας μεγάλος αριθμός ανέργων με αναπηρία δεν έχουν επαρκή ενημέρωση για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πρόσληψη τους, με αποτέλεσμα πολλές αιτήσεις τους να απορρίπτονται.

4. Δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα Άτομα με Αναπηρία.


Η πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην απασχόληση δεν συνδέεται στη χώρα μας με την εκπαίδευση και την εξειδίκευση τους, ώστε να εντάσσονται ισότιμα στην αγορά εργασίας. Οι πολιτικές ενσωμάτωσης και οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας πρέπει να βασίζονται σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, που στόχο θα έχουν την εξατομικευμένη προσωπική υποστήριξη τους και θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες οργάνωσης της εργασίας.

ΙV. Υγεία - Ιατρική Περίθαλψη

1. Καθιέρωση Κάρτας Αναπηρίας, στο πλαίσιο της πολιτικής περιορισμού της γραφειοκρατίας στο δημόσιο τομέα

Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κάρτας αναπηρίας, η εφαρμογή της οποίας μπορεί να συμβάλλει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρία, κατά τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.

2. Θέσπιση Εθνικού Μητρώου Αναπήρων και Καταγραφή όλων των πολιτών με αναπηρία.

Η δημιουργία εθνικού μητρώου Ατόμων με Αναπηρία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη χάραξη στοχευμένων πολιτικών για τα Άτομα αυτά, στο πλαίσιο της εκάστοτε αναπηρίας, καθώς και στο πλαίσιο κάθε περιφέρειας της χώρας ξεχωριστά.

(Συνέχεια ομιλίας κυρίας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ – ΑΛΝΤΟΥΣ, Προέδρου της Επιτροπής)

Περαιτέρω, η ασάφεια του υφιστάμενου Συστήματος Αξιολόγησης, καθώς και η καταγραφή των Ατόμων με Αναπηρία σε πληροφοριακά συστήματα μη εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συντελούν στην αδυναμία της χώρας μας να παράγει στατιστικά στοιχεία και να ενημερώνει ανάλογα, όπως έχει υποχρέωση, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

3. Αναθεώρηση του Συστήματος Αξιολόγησης και Ταξινόμησης των Αναπηριών από τις Υγειονομικές Επιτροπές στη Βάση του Διεθνούς Συστήματος Ταξινόμησης της Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (International Classification of Functioning, Disability and Health-I.C.F.).

Στη χώρα μας, το ισχύον σύστημα εστιάζεται μόνο στην ποσοστοποίηση της αναπηρίας, χωρίς ακριβή περιγραφή της και χωρίς να τη διαχωρίζει από τη νόσο, η οποία δεν οδηγεί πάντοτε στο ίδιο επίπεδο αναπηρίας. Επιπλέον, το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης της αναπηρίας, το οποίο δεν είναι συμβατό προς τα διεθνώς αποδεκτά συστήματά ταξινόμησης και αξιολόγησης, δημιουργεί σημαντικές δυσχέρειες στην εφαρμογή πολιτικών στήριξης των ΑμεΑ από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των συναρμόδιων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

4. Ισόβια Αναγνώριση της Αναπηρίας, σε Περιπτώσεις Νόσων που Έχουν Προκαλέσει Χρόνιες, μη Αναστρέψιμες, Σοβαρές και Βαριές Αναπηρίες.

Το γνωστό μας, να μην ταλαιπωρούνται αυτοί που δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται για να αποδείξουν, για πολλοστή φορά, ότι έχουν κάποια μόνιμη αναπηρία. Σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία τα ΑμεΑ με σοβαρές και μη αναστρέψιμες αναπηρίες καλούνται προς επανεξέταση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, σε μη εύλογα χρονικά διαστήματα με συνέπεια την ηθική, σωματική και οικονομική τους ταλαιπωρία. Εγώ θα προσέθετα και τη φυσική του, πολλές φορές, εξόντωση.

5. Θεσμοθέτηση Ταχύτερων Διαδικασιών Πρόσληψης, με Κριτήρια ΑΣΕΠ, για την Άμεση Στελέχωση των Κέντρων Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.) και των Κέντρων Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Κ.Α.Φ.Κ.Α.).

Παρόλο που τα περισσότερα Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α. και Κ.Α.Φ.Κ.Α. διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και θα μπορούσαν να βοηθήσουν ουσιαστικά την καλυτέρευση της ζωής των αναπήρων, οι χρονοβόρες συχνά διαδικασίες προσλήψεων, μέσω του Α.Σ.Ε.Π., δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στη στελέχωση τους με εξειδικευμένο προσωπικό, γεγονός που συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις στις προσπάθειες βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουν.

6. Ενίσχυση των προγραμμάτων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι», και στελέχωση τους με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Μέσω προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ανακουφίζοντας τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας, χωρίς να απαιτούνται περιττές ταλαιπωρίες και μετακινήσεις για τα Ατομα με αναπηρία, όταν αυτό είναι σωστό να γίνει.

7. Εισαγωγή Επιλεγόμενου Μαθήματος στις Ιατρικές Σχολές Σχετικά με τις Ιδιαίτερες Ανάγκες των ΑμεΑ.

Οι Ιατρικές Σχολές, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ιατρών, ειδικά σε νεαρή ηλικία, για τις ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών με προβλήματα αναπηρίας, ώστε να διευκολύνεται η πληρέστερη επικοινωνία μεταξύ ιατρού και ασθενούς, καθώς και η σωστή παροχή ιατρικής βοήθειας, αλλά και κυρίως για να νιώθει ως άτομο ολοκληρωμένο ο πολίτης με αναπηρία που συνομιλεί με ένα γιατρό. Και να έχει μάθει ο γιατρός να μην τον αντιμετωπίζει σαν ένα «άχρηστο αντικείμενο», που έχει χάσει ήδη μια λειτουργία ή μια αίσθηση ή έχει καταστεί ανάπηρος και, άρα, όχι αρτιμελής.

V. Προσβασιμότητα

Κι εδώ μπορούσαν να ειπωθούν πάρα πολλά. Εμείς δώσαμε ένα «Απόσταγμα» των κυριότερων προτάσεών μας, οι οποίες, όπως αποδίδονται, εμπεριέχουν και τις λοιπές μας παρατηρήσεις και προτάσεις.

1. Εισαγωγή Ειδικού Μαθήματος στις Αρχιτεκτονικές Σχολές με Αντικείμενο τις Ιδιαίτερες ανάγκες προσβασιμότητας των ΑμεΑ στο δομημένο περιβάλλον.

Η κατασκευή προσβάσιμων υποδομών στο δομημένο περιβάλλον απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε κάθε δημόσιο έργο να είναι λειτουργικό προς τους πολίτες με κινητικές αναπηρίες. Η προσβασιμότητα, ιδιαίτερα στα δημόσια έργα, είναι δικαίωμα όλων των πολιτών. Απουσία προσβασιμότητας και έλλειψη αυτόνομης κίνησης στο δομημένο περιβάλλον σημαίνει για τον πολίτη με αναπηρία, αποκλεισμό από την κοινωνική και οικονομική ζωή και –θα προσέθετα –πολύ και περιττή δυστυχία.

2. Ένταξη του Κριτηρίου της Προσβασιμότητας σε όλους τους Διαγωνισμούς Κατασκευής Δημοσίων Έργων και Προμηθειών, Αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού.


Η πολιτεία υποχρεούται στην κατασκευή έργων που θα ενσωματώνουν την διάσταση της καθολικής προσβασιμότητας στον πυρήνα του σχεδιασμού τους. Μεταγενέστερες παρεμβάσεις σε ένα δημόσιο έργο, για να γίνει προσβάσιμο, συνεπάγονται μεγαλύτερο οικονομικό κόστος, τη στιγμή που θα μπορούσε αυτό να σχεδιασθεί από την αρχή με τις κατάλληλες υποδομές.

3. Θέσπιση Αυστηρών Κυρώσεων στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τους Οδηγούς που Σταθμεύουν σε Ράμπες ή Χώρους Στάθμευσης για ΑμεΑ.


Κρίνεται αναγκαία η ισχυρότερη αστυνόμευση των υποδομών προσβασιμότητας. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας πρέπει να εξαντλεί την αυστηρότητα του με συγκεκριμένες κυρώσεις προς τους ασυνείδητους οδηγούς, οι οποίοι σταθμεύουν παρανόμως σε υποδομές προσβασιμότητας που προορίζονται για τα άτομα με αναπηρία. Εδώ, βέβαια, εμείς, με την έμφαση που δίνουμε και στη θεματική ενότητα «Ευαισθητοποίηση της Κοινής Γνώμης», ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα είναι τόσο ενισχυμένη η συνείδηση των συμπολιτών μας ότι οι ανάπηροι είναι συμπολίτες που θα πρέπει να υπάρχουν και να κυκλοφορούν, που δεν θα παραβιάζουν κανένα σχετικό νόμο και δεν θα μπαίνουν πρόστιμα και τιμωρίες. Όμως, πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε.

4. Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Οπτικοακουστικών Συστημάτων Πληροφόρησης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τα ΑμεΑ.

Η απουσία ολοκληρωμένων συστημάτων οπτικοακουστικής αναγγελίας των δρομολογίων και των επιμέρους στάσεων, εντός και εκτός των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθιστά την αυτόνομη χρήση τους ιδιαίτερα δυσχερή ή και αδύνατη από τους πολίτες με σοβαρά προβλήματα ακοής και όρασης και, βεβαίως, για την προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον ήδη μιλήσαμε αλλά αφορά και στην προσβασιμότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και για τους κινητικά ανάπηρους.

5. Συστηματική Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Προσωπικού που Εργάζεται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τις Ιδιαίτερες Ανάγκες των Επιβατών με Αναπηρία.

Κρίνεται επιβεβλημένη η οργανωμένη ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδιαίτερα των οδηγών, για τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιβατών με αναπηρία. Είναι σαφές ότι με σχετική ενημέρωση η αναπηρία μπορεί να είναι εμφανής ή κρυφή ή όχι τόσο εμφανής, αλλά με την ενημέρωση του οδηγού με κάποιον τρόπο θα πρέπει η μεταχείριση του ατόμου να είναι η αρμόζουσα.

6. Βελτίωση των Υποδομών Προσβασιμότητας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Ιδιαίτερα στην Περιφέρεια της Χώρας.


Χωρίς προσβάσιμες συγκοινωνίες τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν με συνέπεια η ελευθερία κίνησης τους να περιορίζεται σημαντικά. Ενώ στην Αθήνα παρατηρείται σημαντική βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδιαίτερα μετά τους Παραολυμπιακούς αγώνες, στην περιφέρεια της χώρας παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις στις σχετικές υποδομές ή τουλάχιστον σημαντικότερες ελλείψεις.

VI. Ενημέρωση - Ευαισθητοποιήση της Κοινής Γνώμης

1. Σύνδεση της Αδειοδότησης των Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων με το Βαθμό Προσβασιμότητας των Προγραμμάτων τους προς τα ΑμεΑ.

Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν παρέχουν προσβάσιμα προγράμματα προς τους τηλεθεατές με σοβαρά προβλήματα ακοής και όρασης για παράδειγμα, προγράμματα με τη χρήση νοηματικής γλώσσας ή μεταγλωττισμένες ξενόγλωσσες εκπομπές και ταινίες ή και δελτία ειδήσεων, όταν ο ομιλών μιλάει σε ξένη γλώσσα, ώστε να επιτρέπουν την παρακολούθηση τους από τους τυφλούς), καταπατώντας έτσι ευθέως, η έλλειψη αυτή της προσβασιμότητας στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, το δικαίωμα αυτής της ιδιαίτερης κατηγορίας πολιτών στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία.

2. Αυστηρή Εφαρμογή των Ρυθμίσεων του Νόμου 2328/1995 που Υποχρεώνει τα Τηλεοπτικά Κανάλια να Μεταδίδουν Καθημερινά Ένα Τουλάχιστον Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική Γλώσσα, καθώς και να Περιλαμβάνουν στο Πρόγραμμά τους Ενημερωτικό ή Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα στη Νοηματική Γλώσσα.

Η πλειοψηφία των τηλεοπτικών σταθμών δεν εφαρμόζει πλήρως τον νόμο 2328/1995, που τους υποχρεώνει να μεταδίδουν δελτία ειδήσεων και προγράμματα στη νοηματική γλώσσα, συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. Κρίνεται αναγκαίο το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να διεξάγει τακτικούς ελέγχους για την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων, καθώς και να τιμωρεί αυστηρά τα τηλεοπτικά κανάλια που δεν συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία.

3. Εισαγωγή Μαθήματος με Αντικείμενο τις Ιδιαίτερες Ανάγκες των ΑμεΑ, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Είναι παράλειψη μου που δεν το συμπεριέλαβα στις προτάσεις που έχουμε ήδη κάνει για τον παράγοντα και τον ρόλο των Μ.Μ.Ε., όσον αφορά την ενημέρωση των ακροατών για τα θέματα και την πραγματική κατάσταση της αναπηρίας. Δηλαδή, εκτός από το να είναι προσβάσιμα τα ίδια, έχουν την υποχρέωση, όπως το πράττουν και άλλες προηγμένες χώρες, να παρέχουν κάποιο χρόνο τους και κοινωνική προσφορά, ενημέρωση, επομένως, των θεμάτων αναπηρίας και, προπαντός, θα έχουν την υποχρέωση να μην υποβιβάζουν και ταπεινώνουν τα άτομα με αναπηρία, επιτρέποντας στα προγράμματα τους αναφορές, στα άτομα με αναπηρία, μειωτικές και ταπεινωτικέ. Επομένως, θα πρέπει να μην προωθούν στεροεότυπες αντιλήψεις, αρνητικά πρότυπα κ.λπ. Αυτό θα το συμπεριλάβω με σωστή διατύπωση, αλλά αναφέρομαι απλά σε αυτό που έχουμε πει, ότι δεν μπορεί να αναφέρονται στους ανάπηρους σαν να είναι κακομοίρηδες και δεν μπορεί να τους δείχνουν στα ψυχαγωγικά τους προγράμματα σε ρόλους που να δείχνουν κακομοιριά, αδυναμία και, εν πάση περιπτώσει, να μην αντιπροσωπεύουν, τουλάχιστον, την πραγματική κατάσταση της αναπηρίας. Άρα, ένα Β΄τμήμα της πρότασης θα αφορά την υποχρέωση των Μ.Μ.Ε. να μην εξευτελίζουν τα άτομα με αναπηρία και να πληροφορούν σωστά την κοινή γνώμη και να το θεωρούν αυτό δική τους υποχρέωση.

Γ) Εισαγωγή του μαθήματος με αντικείμενο τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της μαθητικής κοινότητας μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας απέναντι στη διαφορετικότητα της ανθρώπινης κατάστασης, που είναι σύμφωνα με την κλασική μας παιδεία ότι κάθε τι ανθρώπινο μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, αυτό μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός πολιτισμού αποδοχής, στο πλαίσιο του οποίου οι πολίτες με αναπηρία θα αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι πολίτες και όχι ως ασθενείς και αντικείμενα οίκτου.

Ολοκληρώνοντας το τυπικό μέρος της διαδικασίας, της παρουσίασης των προτάσεων που απορρέουν από τη δική μας δουλειά, εδώ, του καθενός χωριστά, από προφορικές παρατηρήσεις, μέχρι παρουσίασης εισηγήσεων, μέχρι διαλόγου με τους φιλοξενούμενους μας, θέλω να παρατηρήσω και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι συντελέσαμε όλοι στο να γράψουμε ιστορία. Συγχωρήστε μου το ενδεχόμενο να θεωρηθεί αυτό σαν αποτέλεσμα έπαρσης. Αν είναι έπαρση δεν είναι επί προσωπικού. Δεν το θεωρώ προσωπική μου επιτυχία μόνο, αλλά συντελέσαμε όλοι σε αυτό.

Πιστεύω ότι αυτή η πρώτη έκθεση τουλάχιστον αγγίζει αυτό τα θέματα και δίνει ένα ρόλο στη βουλή των Ελλήνων να αναλάβει τις ευθύνες της και τις υποχρεώσεις της. Αυτό γράφει ιστορία.

αρχή

Αποστολή σελίδας