Ελευθερία Μπερνιδάκη-ΆλντουςΑνάθεση εισηγήσεων στα μέλη της Επιτροπής κατά θεματικές ενότητες. Συζήτηση-προτάσεις για θέματα, που θα απασχολήσουν την Επιτροπή την παρούσα σύνοδο

Μπερνιδάκη-Άλντους » Αναπηρία και Βουλή των Ελλήνων » Θέσεις της κα Ελ. Μπερνιδάκη-Άλντους, Προέδρου "Διακομματικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα Άτομα με Αναπηρίες" κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής

Πίσω στο Θέσεις της κα Ελ. Μπερνιδάκη-Άλντους, Προέδρου "Διακομματικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα Άτομα με Αναπηρίες" κατά τις συνεδριάσεις της ΕπιτροπήςΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ' - ΣΥΝΟΔΟΣ Β
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ,
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

19 Οκτωβρίου 2005

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Ανάθεση εισηγήσεων στα μέλη της Επιτροπής κατά θεματικές ενότητες.
2) Συζήτηση - προτάσεις για θέματα, που θα απασχολήσουν την Επιτροπή την παρούσα σύνοδο.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης της σημερινής μας συνεδρίασης είναι:

Α. Ανάθεση εισηγήσεων στα μέλη της Επιτροπής κατά θεματικές ενότητες.
Β. Συζήτηση - προτάσεις για θέματα, που θα απασχολήσουν την Επιτροπή την παρούσα σύνοδο.

Σχετικά με το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης:

Κατά τις συνεδριάσεις της Α Συνόδου η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ακούσει τα προβλήματα και τις προτάσεις φορέων διαφορετικών κατηγοριών αναπηρίας. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τις απόψεις διάφορων κρατικών και κυβερνητικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα που απασχολούν τους συμπολίτες μας με αναπηρία.

Σήμερα, θα προχωρήσουμε στην ανάθεση εισηγήσεων στα μέλη της επιτροπής κατά θεματικές ενότητες. Με αυτή την διαδικασία πιστεύω ότι μπορεί να γίνει καλύτερη επεξεργασία των επί μέρους προβλημάτων που απασχολούν τους αναπήρους. Παράλληλα, μπορούμε να εργασθούμε πιο γρήγορα και μεθοδικά, με σκοπό τη σύνταξη της τελικής εκθέσεως της επιτροπής.

Η διαδικασία προτείνω να έχει ως εξής:

Οι θεματικές ενότητες που έχουν καθορισθεί από την επιτροπή κατά τη διάρκεια της Α συνόδου είναι 6:
1. Εκπαίδευση
2. Απασχόληση
3. Υγεία
4. Προσβασιμότητα
5. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης
6. Συντονισμός των πολιτικών σχετικά με την αναπηρία.

Κάθε μια από τις 6 αυτές θεματικές ενότητες, προτείνω να ανατεθεί σε έναν εισηγητή.
Οι Εισηγητές θα επεξεργάζονται το σχέδιο εισήγησης για την θεματική ενότητα που θα αναλάβουν, παράλληλα με την εξέλιξη των εργασιών της επιτροπής, με σκοπό την κατάθεση στην Επιτροπή ενός αρχικού σχεδίου εισήγησης.

Επίσης προτείνω, μετά την παράδοση των αρχικών εισηγήσεων στην Επιτροπή, οι εισηγήσεις, να διανεμηθούν στα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής για να τις μελετήσουν και να κάνουν τις παρατηρήσεις τους.

Στο τελικό στάδιο αυτής της διαδικασίας, θα ορισθούν ειδικές συνεδριάσεις της επιτροπής, στις οποίες ο κάθε Εισηγητής θα αναπτύξει την εισήγηση του, ώστε η εισήγηση, κατόπιν και των τυχόν παρατηρήσεων των μελών της επιτροπής, να λάβει την τελική της μορφή.

Απώτερος στόχος είναι να κατοχυρωθεί το σύνολο των εισηγήσεων, αφού λάβουν την τελική τους μορφή, κατά την διάρκεια των ειδικών συνεδριάσεων, στη Συνολική Έκθεση Συμπερασμάτων της Επιτροπής μας, με την λήξη των εργασιών της, στο τέλος της παρούσης συνόδου της Βουλής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Εισηγητής για την θεματική ενότητα 1. «Εκπαίδευση - Ειδική Αγωγή», ορίζεται η Μπερνιδάκη - Άλντους Ελευθερία.

Εισηγητής για την θεματική ενότητα 2. «Επαγγελματική Αποκατάσταση - Απασχόληση», ορίζεται ο Λεβέντης Αθανάσιος, Πατσιλινάκος Ιωάννης.

Εισηγητής για την θεματική ενότητα 3. «Υγεία - Ιατρική Περίθαλψη», ορίζεται η Τσουρή Ελπίδα , ο Σπηλιόπουλος Αναστάσιος.

Εισηγητής για την θεματική ενότητα 4. «Προσβασιμότητα», ορίζεται ο Αντωνακόπουλος Παναγιώτης, Μελάς Παναγιώτης.

Εισηγητής για την θεματική ενότητα 5. «Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης», ορίζεται ο Κωσταντάρας Δημήτριος, Τσαντούλας Δημήτριος.

Εισηγητής για την θεματική ενότητα 6. «Συντονισμός των πολιτικών σχετικά με την αναπηρία», ορίζεται η Καρύδη Χρυσή, Περλεπέ - Σηφουνάκη Αικατερίνη.


Εύχομαι στους Εισηγητές καλή επιτυχία στο έργο τους.

Προτείνω ως προθεσμία παράδοσης των εισηγήσεων στην Επιτροπή την 1η Φεβρουαρίου 2006.

Επίσης, εκτιμώ ότι οι εισηγήσεις πρέπει να κινούνται σε δύο άξονες, με σκοπό την ομοιομορφία της τελικής εκθέσεως της επιτροπής.

Ο πρώτος άξονας είναι σκόπιμο, κατά την άποψη μου, να περιγράφει την υπάρχουσα κατάσταση, αναφορικά με την θεματική ενότητα της εισήγησης.
Ο δεύτερος άξονας να κινείται στο πλαίσιο των συμπερασμάτων-προτάσεων, σχετικά με τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Σας υπενθυμίζω ότι στα πρακτικά έχουν καταγραφεί τόσο οι απόψεις των εμπλεκομένων κυβερνητικών φορέων όσο και οι απόψεις και τα σχετικά υπομνήματα των διαφόρων αναπηρικών οργανώσεων, που ακροάστηκε η επιτροπή κατά τη διάρκεια των μέχρι σήμερα εργασιών της. Πιστεύω ότι μια ενδελεχής επεξεργασία αυτών των στοιχείων θα βοηθήσει ουσιαστικά τους εισηγητές στη διαμόρφωση των εισηγήσεων.

Θα παρακαλούσα να εκθέσετε τις απόψεις σας επάνω σε αυτό το θέμα, καθώς και σχετικά με τις εργασίες της επιτροπής μας, για την καινούρια περίοδο.

Ευχαριστώ

αρχή

Αποστολή σελίδας