Ελευθερία Μπερνιδάκη-ΆλντουςΟμιλία της Δρ. Ελευθερίας Μπερνιδάκη για την Ειδική Αγωγή-Συνεκπαίδευση ή Ειδικό Σχολείο: Ο Ρόλος του Δασκάλου και της Πολιτείας.

Μπερνιδάκη-Άλντους » Ομιλίες » Πανεπιστήμια - Ιδρύματα - Ημερίδες

Πίσω στο Πανεπιστήμια - Ιδρύματα - ΗμερίδεςΣυμμετοχή της Δρ.Ελευθερίας Μπερνιδάκη-΄Αλντους στο 1ο Διεθνές Συνέδριο
Σχολικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο
23-25 Μαϊου 2008


Περίληψη Ομιλίας

Τα τελευταία χρόνια, η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική σε θέματα ειδικής αγωγής μετουσιώνεται στην προσπάθεια ένταξης των μαθητών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στον κύριο κορμό της εκπαίδευσης. O θεσμός της συνεκπαίδευσης αποτελεί πλέον τον βασικό άξονα πολιτικής σε θέματα ειδικής αγωγής στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις αναπτυγμένες χώρες γενικότερα.

Η χώρα μας, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, επιχειρεί την ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύστημα εκπαίδευσης στα κοινά σχολεία. Σε θεωρητικό επίπεδο, η θέση ότι οι περισσότεροι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να συμμετέχουν στη γενική εκπαίδευση είναι πολύ ορθή. Στην πραγματικότητα όμως παρατηρείται στη χώρα μας ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαίτερα τα παιδιά με αναπηρία βρίσκονται στο περιθώριο της εκπαίδευσης, παρά τις προσπάθειες ένταξης τους στα κοινά σχολεία.

Εν’ όψει των δυσκολιών πρόσβασης της ιδιαίτερης αυτής κατηγορίας μαθητών στην εκπαίδευση, ανακύπτει το ερώτημα εάν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να τύχουν καλύτερης εκπαίδευσης στα ειδικά ή στα κοινά σχολεία. Τη στιγμή που ο ρόλος και η προσφορά του ειδικού σχολείου στην εκπαίδευση των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες είναι πολύ σημαντικός, προβληματίζει η υποβάθμιση του στο όνομα της ένταξης αυτής της ιδιαίτερης κατηγορίας μαθητών στο κοινό σχολείο. Είναι επιτακτικά αναγκαίο να εξετάσουμε κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι χρήσιμη η συνεκπαίδευση και ποια προβλήματα παραμένουν άλυτα στην πράξη, όσον αφορά στην ειδική αγωγή. Στόχος είναι η σωστή απάντηση στο ερώτημα: Τι είναι προς όφελος του κάθε μαθητή χωριστά (κατ’ αναπηρία, ανάλογα με τη μορφή της μαθησιακής δυσκολίας, του σχολικού περιβάλλοντος κλπ.).

Προτάσεις για τη βελτίωση της ειδικής αγωγής και των συνθηκών που επικρατούν στη διαδικασία της συνεκπαίδευσης είναι το ζητούμενο. Μια σωστή εκπαίδευση και το κατάλληλο σχολικό περιβάλλον είναι προαπαιτούμενα για πραγματική παιδεία, εκπαίδευση, επαγγελματική αποκατάσταση και εν’ τέλει πλήρη κοινωνική ένταξη.

Περίληψη Ομιλίας - Aρχείο PDF: 35 Kb

Δελτίου Τύπου - Aρχείο PDF: 114 Kbαρχή

Αποστολή σελίδας